Constitución das sociedades

En Asec ocupámonos de todos os trámites relacionados coa constitución de empresas, dende a redacción dos estatutos sociais ao rexistrar a actividade fiscal da empresa. A continuación explicamos os servizos que ofrecemos en relación coa creación dunha SL.

O noso servizo para establecer unha SL inclúe:

 • Realizamos un estudo e asesoramento previo sobre a forma xurídica máis adecuada para a creación do negocio
 • Elaboración e desenvolvemento dos estatutos da sociedade
 • Constitución da sociedade ante notario e inscrición no Rexistro Mercantil
 • Xestión e realización de todos os trámites necesarios na creación dunha empresa ante as administracións estatal, autonómica e local
 • Xestionamos e realizamos todos os trámites necesarios para a obtención de subvencións.

Asesoramento e Rexistro de Documentos Notariais

Coidamos todo o proceso na xestión de documentos e escrituras notariais. Mantemos puntualmente o cliente informado do estado do procedemento notarial ata a súa finalización. Os nosos clientes teñen a seguridade de que todos os datos administrativos e burocráticos de calquera documento ou escritura se executarán con rigor e sen incidentes. Este servizo alivia o traballo operativo e ofrece unha gran tranquilidade e seguridade xurídica aos nosos clientes.

O servizo de xestión abrangue a inscrición de documentos en calquera Rexistro Mercantil e da Propiedade de calquera ámbito, central e/ou provincial, :ofrecendo cobertura nacional

 • Revisión de documentos notariais e inscrición no Rexistro Mercantil correspondente á sede social das sociedades
 • Revisión de documentos notariais e inscrición no Rexistro da Propiedade competente de cada propiedade
 • Revisión de documentos notariais e inscrición ante o Rexistro Mercantil de Bens Mobles correspondentes aos bens mobles.
 • Anulación de cargas de inmobles e inmobles: realizamos unha análise da situación rexistral, procedendo a levantar a carga existente

Herdanzas, Testamentos e Sucesións

Asesorámosche tanto na planificación do teu testamento, transmisión hereditaria de bens e/ou dereitos, como nos trámites e trámites que poidan xurdir nun procedemento de herdanza. Somos os encargados de realizar o inventario do patrimonio hereditarioe a súa posterior partición.

En Asec podemos axudarche co noso servizo integral, para que asesoremos e resolvemos todos os requisitos legais e os detalles operativos, polo que que pode facer fronte á súa perda, sen preocuparse por cuestións legais e burocráticas, pero con total seguridade e confianza en que todo se atenderá correctamente e de acordo cos seus intereses.

Dende as nosas oficinas de Cambados podemos axudarche cos seguintes servizos:

 • Asesoramento e apoio durante todo o proceso de herdanza.
 • Obtención do certificado de defunción e últimas vontades.
 • Obtención dun Certificado de Cobertura de Defunción Contratos de seguro
 • Aceptación ou renuncia á herdanza.
 • Expediente de declaración de herdeiros intestados.
 • Liquidación de Impostos de Sucesións (modelos 660 e 650, segundo cada Comunidade Autónoma).
 • Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos (Plusvalías Municipais).
 • Inscrición nos rexistros correspondentes.

Ao longo da nosa máis de 15 anos de experiencia asesoramos en múltiples procesos testamentarios, sendo conscientes da complexidade e dureza do momento. Neste sentido, adquirimos experiencia na resolución de conflitos e situacións de reclamacións entre herdeiros e isto permítenos abordar esta situación dun xeito áxil e coidadoso para as partes implicadas.

Liquidación, Fusión e Escisión de Sociedades

O desenvolvemento empresarial implica adoptar diferentes decisións de reestruturación ou liquidación empresarial, nalgúns casos. Cada un destes movementos supón a realización de trámites comerciais como a liquidación, fusión e escisión de sociedades. Ao tratarse de trámites puntuais das empresas, estas non saben como facer fronte a estas situacións críticas e precisan de asistencia xurídica para a correcta execución de cada paso.

Por este motivo, o noso servizo de xestión e asesoramento comercial permite aos nosos clientes, coa axuda do noso equipo de expertos comerciais, gozar dun servizo de apoio personalizado, experimentado e eficiente. Desde 2007, os nosos especialistas acompañaron e xestionaron numerosasoperacións de liquidación, fusión e escisión, con éxito grazas á súa visión multidisciplinar.

Atendemos cada operación segundo as características específicas de cada empresa, proporcionando un asesoramento xurídico único, en función das necesidades operativas e financeiras do teu negocio. O noso servizo consiste en apoio global para cada asunto, abordando operacións de reestruturación empresarial como fusións, divisións, achegas de rama de actividade e mesmo o peche definitivo de a sociedade mediante a súa disolución e liquidación.

Dentro deste tipo de servizos prestamos asesoramento xurídico nos seguintes ámbitos:

 • Operacións de fusión en sentido amplo (por absorción, reversa, impropia, etc.), tanto a nivel nacional como transfronteirizo
 • Operacións de escisión total e parcial
 • Operacións de achega de sucursais e transferencias globais de activos e pasivos
 • Disolución de sociedades con ou sen liquidación posterior ou simultánea