Todas as actividades que se realizan en Asec Asesores interrelaciónanse entre si, por iso ningunha área de actividade na nosa asesoría esta desvinculada das restantes. Así pois, xa sexa de forma directa ou mediante acordos, perfeccionamos todos os servizos que a súa empresa poida requirir para que estes queden integrados dentro do conxunto de forma acorde e eficaz.

Servizos de Xestión

  • Tramitacións ante Notarios e Registradores (escrituras, inscripcións nos rexistros, constitución de empresas).
  • Trámites ante Xefatura de Tráfico (matriculacións, transferencias, baixas).
  • Trámites ante Transportes (tarxetas de transporte de servizo público e privado, visado e rehabilitación de tarxetas,etc).
  • Extranxería e Inmigración (autorizacións de traballo e residencia, tarxetas de estudante, expedientes de nacionalidade española,…).
  • Resto de cumprimento de obrigacións e exercicio de dereitos ante Administracións Públicas.
  • Servizos de xestión e administración no mundo privado.