Se se pasa a data de finalización dun contrato temporal e o traballador segue prestando servizos, o seu contrato converterase en indefinido.

O contrato por circunstancias da produción é un contrato pensado para ser utilizado en momentos ocasionais e transitorios, cando o persoal habitual da empresa non pode atender unha maior carga de traballo (por emerxencia ou imprevisión) e iso fai necesario un reforzo temporal.

A súa duración non poderá ser superior a seis meses (se o convenio colectivo de ámbito sectorial permíteo, pódese ampliar a duración máxima do contrato ata un ano). Se se concierta por unha duración inferior á máxima legal ou á que establece o convenio, pode prorrogarse –mediante acordo das partes– por unha única vez, sen que a duración total exceda da duración máxima.

No caso de que se pactase unha duración inferior á máxima, se o traballador segue prestando servizos ao alcanzar tal data, entenderase que o contrato se prorroga ata a súa duración máxima. Cando o empregado siga prestando servizos ao alcanzar a duración máxima legal ou convencional, entenderase que o contrato se converte en indefinido.

Se se dan as anteriores circunstancias e o traballador adquire a condición de indefinido, a empresa deberá informarlle por escrito; pola contra, pode ser sancionada con multa de ata 750 euros. Ademais, a Inspección poderalle impoñer unha multa de 1.000 euros por entender que o contrato se ha celebrado en fraude de lei. Os nosos profesionais resolverán calquera dúbida que teña sobre tipos de contratos (forma, duración…).


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *