É razoable que o crédito utilizado pola tarxeta teña un límite. Ademais de limitar o importe máximo que se pode utilizar, ofrece unha garantía contra o uso fraudulento da tarxeta perdida ou roubada.

Ás veces, os bancos poden autorizarche a exceder o límite acordado. Que depende de que o fagan ou non? Dependerá da súa política comercial ou de risco, segundo cada caso concreto.

Así, se o permite, debes saber que poden cobrarche unha comisión pola prestación deste servizo. Non obstante, hai que ter en conta que, para facelo, deben cumprirse unha serie de condicións:

  • A comisión e as súas condicións de aplicación deberán figurar claramente no contrato.
  • Só poderá cobrarse se se superase o límite no período de liquidación correspondente.
  • Non poderá repetirse como consecuencia da mesma superación, aínda que continúe en sucesivas liquidacións contables.
  • Non se pode cargar unha vez cancelada a tarxeta xa que xa non existe límite concedido desde o momento en que se realiza a baixa.

Por último, non se debe confundir o feito de exceder ocasionalmente o límite de crédito concedido co feito de ampliar ou reducir, a partir dun momento determinado. Nestes casos, estariamos ante unha modificación das condicións contractuais, que debería realizarse nos termos e cos requisitos esixidos pola normativa de transparencia e protección do cliente.

Pode o banco modificar o límite das miñas tarxetas?

O límite máximo de efectivo dispoñible cunha tarxeta non só está deseñado para frear un posible impulso de despilfarro dos titulares da tarxeta: tamén supón unha garantía contra un hipotético uso fraudulento.

Para as tarxetas de débito , salvo que no contrato se dispoña outra cousa, o límite natural é o saldo da conta asociada e para as tarxetas de crédito , o límite concedido .

Non obstante, nos contratos de tarxetas de ambos os tipos adoita establecerse un límite de retirada , habitualmente diario, que serve para delimitar a responsabilidade de cada unha das partes en caso de uso non autorizado da tarxeta. Nestes casos, este límite funciona como un límite de seguridade .

Por este motivo, considérase contrario ás boas prácticas que as entidades modifiquen unilateralmente á alza os límites de disposición da tarxeta .

Ademais, nestes casos, se ao realizar un pagamento se supera o límite de retirada, a entidade emisora ​​da tarxeta deberá asumir non só o importe que exceda o límite, senón tamén o importe total da operación na que se superou ese límite. operacións que poidan producirse con posterioridade, pois se a entidade non modificase o límite á alza, esas operacións non se producirían.

Nos casos nos que sexa o cliente quen decida modificar o límite de retirada á alza , considérase, pola súa importancia, unha boa práctica bancaria que esta operación se realice mediante autenticación reforzada, tal e como se esixe nas operacións de pagamento.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *