Mediante a presente Resolución convócanse para o ano 2024 subvencións en réxime de concorrencia competitiva para a realización de proxectos de revalorización cultural e modernización de librerías, co obxecto de mellorar a súa competitividade, incorporar a dixitalización aos seus procesos e programas de xestión, e facelas máis sostibles medioambientalmente, entre outros.

Os proxectos de investimento presentados poderán destinarse, entre outras, ás seguintes áreas de modernización estrutural das librerías, para mellorar a súa competitividade, accesibilidade e sustentabilidade, a través de:

  • A adquisición de equipos ou programas de xestión interna de librerías e de xestión de web que contribúan a unha mellor difusión da oferta de libros e do fondo editorial do establecemento; á consolidación dunha canle de venda online, normalizado e competitivo; e a facilitar a relación electrónica coa Administración.
  • A implantación do márketing dixital nas librerías, enfocado a mellorar a accesibilidade ou usabilidade da páxina web, potenciar a atención ao usuario a través de canles dixitais ou impulsar unha melloría na imaxe de marca da empresa, entendidas todas estas actuacións como investimentos no activo intanxible.
  • A transformación en “librerías verdes” (mellora na reciclaxe, no uso enerxía, etc.).
  • A execución de obras de mellora do espazo cultural que teñan por finalidade mellorar a prestación do servizo, a accesibilidade do público lector ás instalacións ou a adaptación da librería aos novos hábitos de compra e oferta de libros, así como aquelas que permitan potenciar encontros con escritores, tradutores e ilustradores e calquera outra actividade de fomento da lectura.

Poderán solicitar estas subvencións as librerías independentes, sexan persoas xurídicas ou físicas (autónomos), con residencia fiscal permanente en España, que presenten proxectos que redunden en melloras para a canle libreira, e que, na data de fin do prazo de presentación das solicitudes, cumpran os requisitos seguintes:

  • Ter como actividade principal a venda de libros.
  • Dispoñer dun establecemento físico, aberto ao público xeneral.
  • Ser librerías independentes, entendidas como tal aqueles negocios dedicados á venda de libros que conten cun ou dous establecementos, con independencia do seu número de empregados ou as súas cifras de facturación, e cuxa oferta editorial non debe estar condicionada por un almacenista ou distribuidor, senón que as compras serán consecuencia da súa decisión autónoma.
  • Ter fisicamente no establecemento, ao dispor do público unha oferta de títulos (non exemplares) igual ou superior a 3.000. No caso de librerías especializadas nalgunha materia concreta (cuxas vendas na devandita materia concentren un 60% das vendas) o número de títulos esixibles reducirase a 1.500.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado

Con cargo a esta convocatoria financiarase como máximo o 80% do custo total efectivo de cada actividade subvencionada. O 20% restante deberá ser financiado polo solicitante mediante os seus recursos e ingresos propios ou ben mediante outras axudas públicas ou privadas. A contía individualizada de cada subvención concretarase en función da puntuación obtida ata un maximo de 10.000 euros.

Categorías: AXUDASCOMERCIO

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *