Data de publicación: 21/11/2023
Data de inicio solicitude: 22/11/2023
Data de remate solicitude: 30/09/2024

Obxecto

Esta Resolución ten por obxecto publicar a convocatoria de axudas para o financiamento de accións de formación dentro do proxecto «Financiamento de formación (microcréditos)», no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia -Financiado pola Unión Europea- Next Generation EU.

Esta convocatoria ten ámbito estatal, correspondendo a xestión, seguimento e control ao Servizo Público de Emprego Estatal.

Características da axuda

Estas subvencións terán como finalidade a formación de persoas traballadoras ocupadas e desempregadas mediante a realización de accións de formación que, de acordo co seu perfil, se destinen a impulsar ou mellorar a súa carreira profesional ou a súa empregabilidade, ou permitan adquirir novas competencias para a transformación dixital, verde e produtiva.

As persoas traballadoras ocupadas e desempregadas, como destinatarias finais das axudas, financiarán con estas a realización daquela formación ou daquelas accións de formación concretas dos ámbitos contemplados que, de acordo co seu perfil, posibiliten a adquisición e mellora das súas competencias profesionais para adaptarse ás demandas do sistema produtivo, á transformación dixital e á transición ecolóxica.

Establécense dúas liñas de subvención:

a) Subvencións a persoas ocupadas ou desempregadas que realizasen algunha das formacións dixitais, de economía verde ou produtiva previstas, de acordo coa oferta formativa existente, nos termos que se determinan.

b) Subvencións a entidades impartidoras de formación por cada persoa ocupada ou desempregada formada en accións de formación referidas aos programas formativos, incluídos no Catálogo de Especialidades Formativas regulado na Orde TMS/283/2019, de o 12 de marzo, pola que se regula o Catálogo de Especialidades Formativas no marco do sistema de formación profesional para o emprego no ámbito laboral, determinados polo Servizo Público de Emprego Estatal, formación que ha de ser impartida e acreditada pola entidade impartidora beneficiaria da subvención.

A concesión de axudas nas dúas liñas de subvención requirirá que a persoa formada alcance a consideración de «persoa participante finalizada», é dicir, que asista e complete a formación na que estivese rexistrada ou matriculada, realizando a totalidade das horas de duración da acción de formación precisas para a obtención da certificación ou diploma que acredite a formación realizada e superada, debendo este aspecto ser comprobable mediante o sistema de control de asistencia. Unha falta de asistencia superior a o 25% da duración total da acción de formación, aínda que fose xustificada, terá a consideración de abandono da mesma, e non permitirá obter a consideración indicada.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias:

a) Para a liña de subvención prevista no apartado a): as persoas traballadoras ocupadas, tanto por conta allea como persoas traballadoras pertencentes ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos e as persoas socias traballadoras de entidades da Economía Social, e persoas desempregadas, que realicen formación nos termos establecidos.

b) Para a liña de subvención prevista no artigo b): As entidades impartidoras da formación, que xustifiquen a dispoñibilidade de instalacións e recursos que destinarán á impartición da formación e o cumprimento dos requisitos, condicións e especificacións dos programas formativos correspondentes, nos termos previstos.

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *