O Servizo Público de Emprego Estatal, ven de convocar a concesión de subvencións para o financiamento de plans de formación de ámbito estatal, destinadas á formación para o desenvolvemento de funcións relacionadas co diálogo social e colectivo.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarios das subvencións reguladas nesta resolución:
A) En relación coas subvencións destinadas ao financiamento de actividades formativas dirixidas á formación para o desenvolvemento de funcións relacionadas co diálogo social e a negociación colectiva de ámbito estatal:
 1.- as organizacións sindicais. que participen no dito ámbito nos termos establecidos na Lei orgánica de liberdade sindical, así como as fundacións ou outras entidades constituídas por elas para acadar algún destes fins.

2.- As organizacións empresariais que participen no dito ámbito, nos termos establecidos na disposición adicional sexta do texto refundido do Estatuto dos traballadores, así como as fundacións ou outras entidades constituídas por elas para acadar algún destes fins.

B) En relación coas subvencións destinadas ao financiamento de actividades formativas dirixidas á formación para o desenvolvemento de funcións relacionadas coa negociación colectiva:

As organizacións sindicais e empresariais de ámbito estatal que participen no dito ámbito, así como as fundacións ou outras entidades constituídas por elas para acadar os ditos fins.

Finalidade

Estas subvencións teñen por obxecto o desenvolvemento de plans de formación a nivel estatal, que inclúan actividades formativas dirixidas á formación de persoas vinculadas a organizacións sindicais e asociacións empresariais de ámbito estatal para o desenvolvemento de funcións relacionadas co diálogo social a nivel estatal. negociación colectiva.

Data límite de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será do 29 de xaneiro ao 1 de marzo de 2024 , ambos inclusive.

A valoración das solicitudes realizarase aplicando a metodoloxía de avaliación técnica, que figura no anexo II da convocatoria.

O texto íntegro da convocatoria pódese consultar aquí:


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *