Data de publicación: 20/10/2023

Data de inicio solicitude: 23/10/2023

Data de remate solicitude: 30/11/2023

Obxecto

Esta Resolución ten por obxecto publicar as condicións e o procedemento de tramitación da subvención de xuros de préstamos directos do Igape.

Características da axuda

A axuda consistirá na subvención dos tipos de xuro de referencia utilizados para determinar o tipo de xuro ordinario aplicable, cun máximo de 3,5 puntos porcentuais e 200.000 € brutos, xerados ou pendentes de liquidar durante os anos 2023 e 2024. En ningún caso a subvención superará os xuros ordinarios xerados polo tipo de referencia nin serán subvencionados os tipos moratorios.

A axuda será aboada aos titulares na conta bancaria que designen, en concepto de subvención dos xuros pagados, unha vez que as cotas periódicas dos respectivos préstamos figuren recadadas polo Igape.

No momento da concesión calcularase de xeito estimativo o seu importe bruto, con base na hipótese de mantemento do capital vivo previsto co calendario de amortización.

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias das axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares ou solicitantes de préstamos directos concedidos polo Igape cuxo tipo de referencia que se deba aplicar para determinar o tipo de xuro sexa maior do 0 %, e que se encontren ao día dos pagamentos.

Categorías: AXUDASIGAPE

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *