A AEAT está traballando de forma coordinada coa Seguridade Social, e outros organismos, ao obxecto de atender as solicitudes de devolución para mutualistas (D T 2ª LIRPF) o máis axiña posible e cos menores inconvenientes para os cidadáns.

Para iso, está previsto que o 20 de marzo habilítese un sinxelo formulario que permita canalizar todas as solicitudes para a súa resolución a partir da información de que dispón a Axencia, así como da información sobre a vida laboral dos solicitantes que a AEAT consegue da Seguridade Social e outros organismos.

Polo tanto, non cumprirá anexar á solicitude ningún tipo de documentación, tendo en conta que, en xeral, a AEAT xa contará coa información precisa para a resolución da solicitude.

Non obstante, no caso de que non sexa posible resolver unha solicitude concreta coa información dispoñible poderase requirir dos interesados a posteriori a achega da documentación que resulte necesaria.

Tanto o formulario de solicitude coma a información relativa a este proceso porase a disposición dos interesados a través da Sede electrónica da AEAT (https://sede.agenciatributaria.gob.es ).

Este formulario poderase utilizar para solicitar todas as devolucións correspondentes ao período 2019-2023, aínda que para 2023, na maioría dos casos o cálculo xa aparecerá en Renda Web e o axuste aplicarase automaticamente na declaración. Para aqueles casos en que a AEAT non conte con información suficiente, non poderá ofrecer o cálculo nos datos fiscais, pero para solicitar o axuste será suficiente con presentar o mesmo formulario utilizado para os anos anteriores.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *