Algunhas entidades volven ofrecer hipotecas inversas aos seus clientes maiores como solución de financiamento. E xa é habitual atopar publicidade deste produto nos medios de comunicación. Sabes como funciona?

A hipoteca inversa é un préstamo que permite ás persoas maiores de 65 anos obter liquidez grazas ao valor dun inmoble sen cargas, sen ter que vender ou abandonar a vivenda. Funciona ao revés dunha hipoteca tradicional, de aí o seu nome, xa que, en lugar de pagar ao banco, é o banco quen adianta o valor da vivenda ao propietario en pagos, xeralmente mensuais.

Tras o falecemento, os herdeiros poderán manter a propiedade do inmoble e, a partir de entón, facerse cargo da débeda. Se deciden non facerse cargo da débeda, a entidade procederá á execución da garantía hipotecaria, recuperando así o diñeiro aportado.

Que requisitos hai que cumprir

  • O solicitante e os beneficiarios que designe deberán ter cumpridos 65 anos ou estar ao seu cargo, ou ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento.
  • A débeda só poderá ser exixible -e a garantía exixible- cando falece o prestameiro ou, se así o prevé o contrato, cando o faga o último dos beneficiarios.
  • A vivenda hipotecada debe ser tasada e asegurada contra danos.
  • A entidade poderá acordar co cliente a contratación dun seguro de renda vitalicia, xunto coa hipoteca inversa.

Que procedemento seguir

  • A entidade deberá facilitar ao cliente, de forma gratuíta, información clara e suficiente sobre os préstamos que ofrece a través da Ficha de Información Precontractual.(FIPRE) para hipotecas inversas.
  • Cando a entidade dispoña de información sobre as necesidades de financiamento, situación financeira e preferencias do cliente, deberá achegar unha Ficha de Información Personalizada.(FIPER) para hipotecas inversas, con información personalizada que permite comparar e valorar as diferentes ofertas do mercado.
  • Se o cliente o solicita, a entidade deberá achegarlle unha oferta vinculante e recibir asesoramento de profesionais cualificados que lle axuden a comprender as implicacións da hipoteca inversa.

Quen as pode conceder

As entidades de crédito, as entidades financeiras de crédito e as entidades aseguradoras poden comercializar este produto. Tamén poden intervir os intermediarios financeiros en colaboración con entidades para ofrecer información, asesoramento e facilitar a xestión.

A hipoteca inversa é un produto complexo. Antes de asinar, as condicións deben ser debidamente ponderadas. Por iso, se estás interesado, non dubides en preguntar calquera cousa que non entendas e descubrir como funciona e as súas implicacións. Como con calquera produto financeiro, non asine nada que non entenda. 

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *