O Boletín Oficial do Estado publicou a orde do Ministerio de Facenda e Función Pública pola que se reducen os índices de Rendemento Neto e a redución xeral aplicable en 2023 no sistema de estimación obxectiva do IRPF (IRPF), o denominado sistema de módulos, para agricultores e gandeiros.

Esta orde recolle a proposta do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación de reducir os devanditos índices e ten en conta a incidencia da seca e outras circunstancias excepcionais que afectaron á rendibilidade de moitas explotacións agrícolas e gandeiras durante o ano 2023.

Coa publicación desta orde, o Goberno continúa cumprindo as medidas acordadas de apoio aos agricultores e gandeiros, ao establecer unha redución xeral do 15% do rendemento neto, ao que se suma unha redución de entre un 30% e un 80% nos sectores, máis afectados polas adversidades climáticas, e o mantemento dos descontos na compra de gasóleo agrícola (35%) e fertilizantes (15%).

A orde establece unha redución xeral do rendemento neto do 15% á que poderán acollerse os preto de 800.000 agricultores e gandeiros que tributen polo sistema de módulos. Tamén se benefician de reducións específicas determinados sectores, que son do 80% no caso da castaña, do 50% para os cereais, leguminosas, oliveiras e apicultura, e do 30% para os sectores de uva de viño e gandería extensiva.

Estímase que o conxunto de reducións contempladas na orde publicada hoxe supón unha redución da base impoñible da orde de 1.750 millóns de euros.

A orde tamén permite este ano aos contribuíntes en estimación agraria obxectiva do IRPF reducir o rendemento neto anterior nun 35% para a adquisición de gasóleo agrícola e nun 15% para a compra de fertilizantes.

Ademais, mantéñense as reducións dos índices correctores dos pensos adquiridos a terceiros e dos cultivos de regadío que utilizan enerxía eléctrica. En concreto, o índice aplicable ás actividades gandeiras que alimentan o gando con pensos e outros produtos adquiridos a terceiros establécese no 0,5, sempre que representen máis do 50% da cantidade de produtos alimenticios consumidos, e aplíquese tanto aos sectores intensivos como aos gandeiros extensivos. O índice de corrección dos cultivos en regadío que utilicen enerxía eléctrica redúcese a 0,75.

As reducións dos índices de rendibilidade neta establecidos a nivel nacional para a declaración da renda de 2023 son as seguintes:

1) Sectores agrarios

 • Cereais e leguminosas de 0,26 a 0,13
 • Produtos oleícolas de 0,26 a 0,13
 • Uva de viño con DO de 0,32 a 0,22
 • Uva para viño sen DO de 0,26 a 0,18
 • Castaña de 0,26 a 0,05

2) Sectores gandeiros

 • Gando vacún extensivo de 0,13 a 0,09
 • Gando vacún de explotación extensiva de 0,26 a 0,18
 • Carne extensiva de ovella e cabra de 0,13 a 0,09
 • Carne de porco extensa de 0,13 a 0,09
 • Porcos de cría extensiva de 0,26 a 0,18
 • Apicultura de 0,26 a 0,13

Ademais, realizáronse un elevado número de reducións a nivel autonómico, provincial ou municipal noutras producións, entre as que destacan as homologadas para froiteiras non cítricas en importantes zonas produtoras.

Categorías: AEAT

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *