As empresas e os representantes dos traballadores poden establecer mediante convenio colectivo ou por acordo a obrigación de abonar un complemento de incapacidade temporal que complemente a prestación por estar de baixa. Este complemento de incapacidade temporal correría a cargo da empresa ata unha determinada porcentaxe do salario mentres dure a baixa médica.

Pero que sucede se antes de expedirse a alta médica o contrato de traballo extínguese?

Esta é unha cuestión que ha resolvido a Sala do social do Tribunal Supremo en reiteradas ocasións, sendo a última sentenza en pronunciarse a do 12 de marzo de 2020. No caso analizado pola sentenza tratábase dunha traballadora que reclamaba á súa empresa o complemento de incapacidade temporal durante o período transcorrido desde a data de extinción do seu contrato ata o fin da baixa. O convenio colectivo de aplicación neste caso dispoñía que:

En caso de enfermidade ou accidente de traballo … acordan establecer un complemento ás prestacións económicas da Seguridade Social ou do Seguro de Accidentes de Traballo, na seguinte contía:

En baixas por incapacidade temporal por enfermidade común ou accidente non laboral, de máis de vinte días de duración, complementarase ata o 100 por 100 da base do cálculo da prestación económica durante a duración da incapacidade temporal.

Obrigación de seguir pagando o complemento de incapacidade temporal se non se establece unha limitación temporal

O Tribunal Supremo considera que a empresa ten a obrigación de seguir pagando o complemento de incapacidade temporal mentres dure a situación de baixa médica con independencia de que, nunha data posterior ao comezo da baixa, a relación laboral extíngase.

E chega a esta conclusión ao non establecer o convenio colectivo limitación temporal algunha no seu abono xa que, neste caso, o convenio establecía que o complemento será abonado «durante a duración da incapacidade temporal».

Sendo unicamente necesario para o seu percibo a existencia da relación laboral no momento de producirse a baixa médica. En resumo, se o precepto que regule o complemento de incapacidade temporal non establece unha limitación temporal para o seu abono, a empresa está obrigada a seguir pagándoo aos seus traballadores, máis aló da extinción do contrato, ata que este perciba a alta médica.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *