A inclusión nun expediente de morosos pode ser un problema á hora de solicitar financiamento, xa que moitas empresas (bancos, aseguradoras, etc.) consultan estes expedientes para comprobar a solvencia dos seus potenciais clientes.

Como xa sabedes, un expediente de morosos é un rexistro no que se inclúen todas aquelas persoas físicas e xurídicas que sufriron algún tipo de impago, co que se restrinxe o acceso a calquera tipo de financiamento.

O non pagamento de facturas, préstamos ou outros servizos prestados polas empresas pode provocar que ingresemos nestes ficheiros de morosidade. En realidade, estes expedientes non teñen unha consecuencia activa sobre a persoa afectada, senón só unha consecuencia pasiva. Se o moroso decide abandonar o camiño do “mercado de crédito”, é dicir, nunca máis pedir financiamento na súa vida, a entrada nestes expedientes pode non importarlle nada. O difícil é precisamente distanciarse do mercado de crédito. A pesar de ser a opción máis saudable e recomendable, o problema é que moitas veces a xente se ve obrigada a entrar neste mercado de financiamento. Podería ser comprar un piso, un coche, acceder a un hotel con tarxeta de crédito, alugar un vehículo ou unha máquina.

O problema é que, estando neses expedientes, nunca se poderá alugar un piso, contratar unha hipoteca ou un préstamo, un teléfono a prazos, alugar un vehículo, asinar un renting ou leasing, etc.

Que é un expediente de morosidade?

Esta é unha lista que utilizan as entidades de crédito para avaliar quen está moroso e quen non. Cabe ter en conta o “corporatismo” destas listas, no sentido de que son financiadas polas propias entidades de crédito e, polo tanto, “se deben a elas”. Aínda que hai que darlle o beneficio da dúbida a estes expedientes, que actuarán conforme á legalidade, ás veces o individuo pode atopar problemas á hora de saír deles.

Como conseguimos un expediente de morosidade?

Debe existir unha débeda anterior, vencida e exixible, non pagada. Ademais, debe haber un requisito para o debedor, e non pode ter máis de 6 anos. Lembremos que, polo paso do tempo, concretamente 5 anos, a xente deixa o expediente de morosidade.

Que expedientes de morosidade existen?

Temos o de ASNEF EQUIFAX, que é o máis común. ASNEF ten 270 asociados, todos bancos e empresas financeiras, e é unha empresa que cotiza na Bolsa de Nova York. Polo tanto, é un xigante mundial financiado polas propias empresas financeiras. Neste sentido é o “sargento de crédito mundial”.

Badexcug, que contén información de non pago, con 230 entidades asociadas. A RAI, Rexistro de Aceptacións impagadas, que só admite impagos superiores a 300 euros. FIM, o ficheiro de inquilinos morosos é por falta de pagamento do aluguer. Por último temos o CIRBE, do Banco de España, que é unha entidade ultracorporatista, ata o punto de intentar non borrar os expedientes de morosidade de persoas que viron exoneradas a súa débeda por mecanismo xudicial.

Dúbidas sobre o expediente de debedores

Información contida no ficheiro

A información que debe conter é a relación de nomes e enderezos que figuran no expediente, resumo da situación actual, importe impagado, datos de débeda impagada, evolución mensual nos últimos 24 meses, consultas realizadas no expediente, etc.

Acceso aos ficheiros

O acceso a estes ficheiros é gratuíto, todos poden acceder a eles para ver se están alí e poder saír dos ficheiros. Se estás incluído nestes ficheiros, como comentamos, é posible que non teñas acceso ao financiamento.

Formas de saír das listas de morosos

Para saír destas débedas podemos: pagar a débeda, negociala, demostrar a súa inexistencia, conseguir o perdón pola segunda oportunidade ou facer que caduque. Se a débeda está sometida a discusión xudicial, tamén debe desaparecer.

A Lei da Segunda Oportunidade para saír das listas de morosos

En canto á Lei de Segunda Oportunidade, pode abandonar o expediente se ao finalizar un procedemento concursal existe resolución xudicial que recoñeza a exoneración ou condonación das súas débedas. É necesario que se perdoe a débeda pola que foi incluído.

Reclamación

Se foi incluído nun ficheiro de forma ilexítima, podes demandar o ficheiro e o solicitante de rexistro.  Se a inclusión é incorrecta, é posible reclamar xudicialmente a indemnización polos danos e prexuízos causados ​​pola violación do seu Dereito á Honra mediante a publicidade dos seus datos persoais como moroso.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *