Data de publicación: 27/07/2023

Data de inicio solicitude: 05/09/2023

Data de remate solicitude: 31/12/2023 – Permanecerá aberto ata esgotar o orzamento total establecido

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto publicar as bases e convocar as axudas para impulsar o crecemento e desenvolvemento das startups e emprendedores innovadores, a través do programa de capacidades emprendedoras «Programa de Aceleración de Startups», nas súas modalidades «Programa de Aceleración de Startups- Rexional» e «Programa de Aceleración de Startups- Sectorial».

O programa de capacidades emprendedoras “Programa de Aceleración de Startups – Sectorial” ten por obxectivo facilitar asesoramento ás startups e emprendedores innovadores que desenvolvan ou vaian desenvolver a súa actividade nos sectores tractores destacados pola EENE, como son industria, industrias culturais, musicais ou audiovisuais, mobilidade, saúde, construción e materiais, enerxía e transición ecolóxica, banca e finanzas, dixital e telecomunicacións, agroalimentación e biotecnoloxía.

Características da axuda

O Plan de Aceleración inclúe as seguintes actividades:

Programa de formación con, polo menos, 50 horas de obradoiros con carácter grupal.

Programa de aceleración para o crecemento e desenvolvemento, composto por, polo menos, 40 horas de mentorización individual (one-to-one).

Networking e conexión co tecido empresarial local, no caso da modalidade rexional, ou ben tecido empresarial sectorial nesta modalidade.

O Plan de Aceleración adaptarase aos obxectivos de cada Programa de Aceleración , nas súas dúas modalidades de actuación (rexional ou sectorial):

a) Os Programas de Aceleración de Startups Rexionais, de ámbito autonómico e multisectorial, teñen por obxectivo facilitar a startups e emprendedores innovadores dunha comunidade autónoma, actividades de asesoramento multisectoriais orientadas a facer crecer significativamente os seus negocios. As ditas actividades adecuaranse ás necesidades do territorio e á súa Estratexia Rexional de Especialización Intelixente (RIS3), involucrando ao tecido empresarial, ás grandes empresas e empresas tractoras locais.

b) Os Programas de Aceleración de Startups Sectoriais, de ámbito nacional e especialización sectorial, permitirá a startups e emprendedores innovadores de todo o territorio nacional acceder a actividades de asesoramento especializado en cada sector, orientado a facer crecer significativamente os seus negocios. As ditas actividades involucrarán ao tecido empresarial do sector, especialmente ás grandes empresas e empresas tractoras do sector.

A prestación do servizo obxecto das axudas realizarase por parte de entidades colaboradoras especializadas en asesoramento en aceleración empresarial que foron seleccionadas por EOI a través dun procedemento de licitación, conforme ao establecido no artigo 9 da orde de bases. O solicitante da axuda seleccionará, a través do seu formulario de solicitude, a entidade colaboradora que desexa que lle preste o servizo de entre as que resultaron adxudicatarias no procedemento de licitación.

Persoas beneficiarias

Estas axudas van dirixidas tanto a empresas emerxentes conforme á definición de startup nos termos sinalados no apartado 2 do artigo 1, como a emprendedores innovadores, conforme ao apartado 3 da Orde ICT/748/2022, do 28 de xullo, e a súa modificación mediante Orde ICT/843/2023,do 19 de xullo de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas a través do Programa de Capacidades Emprendedoras para o impulso do «Programa de Aceleración de Startups», no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e que desexen facer crecer os seus negocios.

Van dirixidas tamén a emprendedores innovadores conforme ao establecido no artigo 1.3 da citada Orde ICT/748/2022, do 28 de xullo, e a súa modificación mediante Orde ICT/843/2023, do 19 de xullo.

Poderán obter a condición de beneficiarias as empresas emerxentes e os emprendedores innovadores que desenvolvan proxectos de emprendemento innovadores que conten cun modelo de negocio escalable sempre que teñan personalidade física ou xurídica, estean legalmente constituídos e debidamente inscritos no rexistro que lles corresponda.

Poderán obter a condición de beneficiarios do «Programa de Aceleración de Startups – Rexional» as startups e emprendedores innovadores que conten con domicilio fiscal ou algún centro de traballo na Comunidade Autónoma na que solicitan a axuda.

Poderán obter a condición de beneficiarios do «Programa de Aceleración de Startups – Sectorial» as startups e emprendedores innovadores interesados en ser acelerados no sector para o que solicitan a axuda.

Cada startup ou emprendedor innovador solicitante poderá ser beneficiario dunha única axuda e, por tanto, participante nunha única modalidade de programa: ben do «Programa de Aceleración de Startups- Rexional», ou ben do «Programa de Aceleración de Startups- Sectorial».


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *