Durante as próximas semanas, as empresas van pechar as súas contas para 2023. E se obtiveron beneficios, terán que facer fronte ao Imposto sobre Sociedades, co conseguinte desembolso nun momento no que convén reducir a saída de fondos.

Pois ben, unha revisión completa da contabilidade e dos incentivos fiscais aplicables pode supor un importante aforro no devandito imposto. Ás veces, a simple aplicación correcta das normas contables xa pode levar a aforros. Por exemplo:

  • En materia de amortización, revisando se se están aplicando os coeficientes máximos permitidos pola lei, ou se é posible aplicar amortizacións progresivas a determinados activos, por exemplo.
  • Ou se se está a computar o deterioro de determinados activos (por exemplo, se a empresa ten clientes morosos, ou se ten existencias obsoletas), ou se existen obrigas que poidan materializarse no futuro (provisións),
  • Ou se os gastos se están computando no momento en que se devengan. En canto aos gastos de persoal, por exemplo, adoita ser posible devengar e computar como gasto unha parte das pagas extras do ano seguinte.

Noutros casos, os incentivos non se aplican na contabilidade, senón mediante axustes na declaración do Imposto de Sociedades (liberdade de amortización ou dobre amortización das pemes, por exemplo; ou reservas de capitalización e nivelación). Nestes casos, ao peche do exercicio deberá computarse o impacto que estes axustes terán no pagamento do imposto.

É recomendable revisar exhaustivamente todos estes asuntos. Os nosos profesionais revisarán as súas contas e axudarán a optimizar a súa factura fiscal.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *