Algunhas operacións que se facturan no mes de xaneiro hai que contabilizarse en decembro…

Nas operacións próximas a finais de ano, é posible que o provedor emita a factura en xaneiro do ano seguinte. Pois lembra que, independentemente da data da factura, debes contabilizar dita transacción no exercicio fiscal no que se produciu a entrega.

Se se trata de servizos específicos e de curta duración, o tratamento é o mesmo que nas entregas de bens: o gasto debe contabilizarse no momento en que se produciu o servizo, con independencia da data de emisión da correspondente factura.

No que se refire aos servizos que se presten de forma continuada (“trato sucesivo”), o provedor deberá emitir as súas facturas na data de vencemento de cada pagamento. E en materia de contabilidade:

  • Tamén debe imputar os gastos ao ano en que se produciron, independentemente de cando se deba pagar e cando se emita a factura.
  • Por exemplo, se o teu asesor fiscal che factura a taxa de decembro de 2023 durante o mes de xaneiro, a túa empresa aínda pode contabilizar o gasto dentro de 2023 (con compensación a unha conta de “facturas pendentes de recibir”).

Algúns servizos de duración limitada tamén teñen un tratamento como o anterior. Por exemplo, os gastos anuais de auditoría son imputables ao exercicio fiscalizado, independentemente de que se facturan no ano seguinte.

Así mesmo, tamén deberá contabilizar os intereses que se devengaron polas débedas da súa empresa e que aínda non foron pagados (non agarde a contabilizar o gasto ata o seu pago).

Presta atención ás operacións a finais de ano e ás que se facturarán en 2024 pero que se poden imputar a 2023. Os nosos profesionais poden axudarche nesta tarefa.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *