• Supón un incremento do 5% con respecto ao establecido en 2023
  • En cómputo anual ascende a 15.876 euros
  • Tradúcese en 54 euros máis ao mes, en cada unha das pagas
  • O incremento será retroactivo a partir do 1 de xaneiro de 2024
  • Estímase que uns 2,5 millóns de persoas traballadoras en España se benefician deste incremento.
  • O SMI acumula un incremento do 54% desde 2018
  • As traballadoras do fogar que traballen por hora deberán percibir polo menos 8,87 euros por hora

O BOE publicou o Real Decreto 145/2024, do 6 de febreiro, polo que se eleva a contía do Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.134 euros en 14 pagas.

Este salario enténdese referido á xornada legal de cada actividade, sen incluír no caso do salario diario a parte proporcional dos domingos e festivos. Se se traballa unha xornada máis curta, percibirase a prorrata.

Uns dous millóns e medio de traballadores cobran en España seguindo esta referencia básica.

O salario mínimo para calquera actividade da agricultura, industria e servizos, sen distinción de sexo ou idade dos traballadores, fíxase en 37,8 euros/día ou en 1.134 euros/mes , segundo se estableza por día ou por meses.

O Real Decreto especifica que as traballadoras do fogar que traballen por hora deberán percibir un mínimo de 8,87 euros por cada hora traballada.

No caso dos traballadores temporais, así como dos traballadores temporais , cuxos servizos á mesma empresa non superen os 120 días, a contía do salario non poderá ser inferior, en ningún caso, a 53,71 euros diarios.

Beneficios para as persoas traballadoras

O novo SMI permitirá aos traballadores beneficiarios percibir 54 euros máis ao mes en cada unha das 14 pagas. Supón un 5% máis que o fixado para o ano 2023 e permitirá aumentar os ingresos anuais das persoas perceptoras destas retribucións en 756 euros.

O Salario Mínimo Interprofesional acumula, dende 2018, un incremento do 54%, o que implica que os traballadores perciben 5.573 euros máis de ingresos anuais.

Nesta ligazón pódese consultar o texto íntegro do Real Decreto.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *