Este ano, o límite de renda permitido ao autónomo para acceder -ou quedar fóra- do réxime de módulos foi unha das cuestións que máis preocupación xerou entre os autónomos ou autónomos. Desde 2016 estes límites amplíanse temporalmente xa que, nun principio, ían baixar de 250.000 euros a 125.000 e de 150.000 a 75.000 euros.

Informámoslle que o Ministerio de Facenda e Función Pública publicou o texto do  Proxecto de Orde , polo que se desenvolve o método de estimación obxectiva do IRPF e o réxime especial simplificado do IVE (Orde Módulo) para o ano 2024.

Polo momento, Facenda quere manter en 2024 os mesmos límites de renda para os autónomos para tributar nos módulos de IRPF/IVE que en 2023.

Salvo cambios de última hora, estes límites manteranse nos seguintes termos :

Concepto (1)Ano 2023 Dende 2024
Vendas totais250.000250.000
Vendas a emprendedores125.000125.000
Compras (non activos fixos)250.000250.000

Contido da Orde de Módulos para 2024

En relación co  método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas :

 • En primeiro lugar, cómpre sinalar que a cantidade de signos, índices ou módulos, así como as instrucións de aplicación aplicables en 2023, mantéñense para o ano 2024.
 • A  porcentaxe de redución xeral  do rendemento neto dos módulos será do 5 % (10 % en 2023)  para todos os contribuíntes que o determinen polo método de estimación obxectiva en 2024 (tanto para as actividades agrícolas, gandeiras e forestais como para o resto das actividades). ) e sinalando tamén que esta redución se terá en conta para cuantificar o rendemento neto a efectos de pagamentos fraccionados.
 • Mantén para 2024 a redución dos índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do IRPF para as seguintes actividades agrarias: uva de mesa (0,32), flores e plantas ornamentais (0,32) e tabaco (0,26 ).
 • Mantén medidas excepcionais para as actividades agrícolas e gandeiras para 2024. O rendemento neto anterior pode ser reducido por:
  • O 35% do prezo de compra do gasóleo agrícola necesario para o desenvolvemento das devanditas actividades, debidamente acreditado nas facturas emitidas pola dita adquisición.
  • O 15% do prezo de compra dos fertilizantes necesarios para o desenvolvemento das devanditas actividades, debidamente acreditado nas facturas emitidas pola dita adquisición.

As adquisicións deberán realizarse no exercicio 2024, acreditadas documentalmente nas facturas emitidas no dito período.

 • Na  Illa da Palma : mantense para 2024 a redución do 20% da renda neta calculada polo método de estimación obxectiva do IRPF. Tamén hai que ter en conta esta redución para cuantificar a rendibilidade neta para os efectos das fraccionamentos correspondentes ao ano 2024 no IRPF.

En canto ao  réxime simplificado do IVE :

 • Mantén os módulos para o ano 2024, así como as instrucións para a súa aplicación, aplicables no réxime especial simplificado no ano 2023.
 • Reduce, como en anos anteriores, a porcentaxe aplicable en 2023 para o cálculo da cota devengada por operacións correntes en réxime de IVE simplificado para determinadas actividades gandeiras afectadas por crises sectoriais, en concreto para actividades apícolas (0,070) e servizos. engorde de aves (0,06625)

No  concello de Lorca , no ano 2024, ao igual que en anos anteriores, a renda neta calculada polo método de estimación obxectiva do IRPF reducirase nun 20% e a taxa devengada polas operacións correntes do réxime especial simplificado. 20 % do IVE. Ambas as reducións tamén deben terse en conta para cuantificar o rendemento neto para os efectos das liquidacións fraccionadas correspondentes ao ano 2024 no IRPF, e para o cálculo tanto da cota trimestral como da cota anual do réxime especial simplificado do IVE correspondente ao ano 2024. .

¿Renuncia de módulos?

Se aplicas o réxime de módulos, debes facer un cálculo da renda neta que terías que declarar se estiveses en estimación directa e, se che convén, renunciar aos módulos. E se estás interesado no réxime de estimación obxectiva que estás a aplicar, supervisa o cumprimento dos límites de exclusión en 2023 para evitar ter que pasar á estimación directa en 2024.

Se desexa renunciar, presenta a declaración censal en decembro (este ano tes ata o 2 de xaneiro de 2024) ou exerce a renuncia tácita presentando o IVE do primeiro trimestre de 2024 de réxime xeral (modelo 303) e o pagamento fraccionado. do IRPF.en réxime de estimación directa (modelo 130).


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *