As empresas teñen a obriga de solicitar o número de afiliación á Seguridade Social dos traballadores que se dean de alta por primeira vez.

Cando unha empresa contrata un traballador e tramita a súa alta na Seguridade Social a través do Sistema RED, esta deberá comunicar unha serie de datos (data de inicio do contrato, tipo de contrato, datos de identificación do traballador…). Unha destas informacións é o número de afiliación á Seguridade Social (NAF), que deben ter todas as persoas traballadoras. 

Os empresarios están obrigados a solicitar a alta na Seguridade Social daqueles que, non estando afiliados, entren no seu servizo. É dicir, se unha persoa non ten NAF, a empresa que a contrate debe solicitalo. Para estes efectos:

O NAF obtido será único e xeral para todos os réximes da Seguridade Social, aínda que a persoa, pola súa actividade, cambie dun réxime a outro. 

O NAF debe solicitarse antes de que a persoa comece a traballar. De non ser así, o propio traballador poderá solicitalo ante a Dirección Provincial da Tesourería e a Seguridade Social dará conta do incumprimento ante a Inspección de Traballo.

Se un traballador comeza a traballar, pero a empresa non solicitou o NAF e, en consecuencia, non tramita a súa alta (para tramitar a alta é necesario contar co NAF), incorrerá en infracción grave e recibirá unha multa da Inspección.de polo menos 3.750 euros.

Esta xestión é sinxela e pódese facer dende o Sistema RED, accedendo ao menú “Rexistro e Afiliación Online”. 

Unha vez solicitado a empresa o NAF do traballador, e nos tres días naturais inmediatamente seguintes á súa obtención, deberá tramitar a súa alta na Seguridade Social (dirección diferente á solicitude do NAF). A data de alta non poderá ser anterior á data de asignación do NAF nin posterior a dita en máis de tres días. Se neste prazo non se solicitase a alta, o NAF quedará eliminado do sistema da Seguridade Social, polo que, para dar de alta o traballador, a empresa deberá tramitar novamente a solicitude de NAF.

Os nosos profesionais informaranche de calquera dúbida sobre altas e altas na Seguridade Social a través do Sistema RED.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *