O ano 2024 será testemuña de importantes cambios no ámbito laboral, marcando un fito na evolución das prácticas empresariais e das dinámicas laborais.

Neste post atoparás as  novidades laborais que  conformarán o panorama durante o ano 2024.

1) Incremento das achegas: Mecanismo de equidade interxeracional

No ano 2023 comezou a aplicarse ás nóminas dos traballadores o denominado Mecanismo de Patrimonio Interxeracional (MEI), unha nova  achega  aplicable tanto á empresa como aos seus traballadores que xa estaba prevista pola Lei 21/2021, de garantía do poder adquisitivo das pensións. e outras medidas para reforzar a sustentabilidade financeira e social do sistema público de pensións.

Esta novidade afecta tanto ás empresas como aos traballadores tamén durante o próximo ano 2024 e posteriores.

Trátase dun mecanismo que fixa un  incremento de cotización de X puntos porcentuais  (aumenta cada ano)  aplicado en función de continxencias comúns  en todas as situacións de alta ou análogas á alta na Seguridade Social nas que se produza a obriga de cotizar pola cobertura da pensión de xubilación. .

  • En 2023, a porcentaxe destinada á Seguridade Social foi do 0,6%.
  • En 2024, a porcentaxe destinada á Seguridade Social será do 0,7% (do que un 0,58 corresponderá á empresa e un 0,12 ao traballador)

2) Inscrición obrigatoria dos bolseiros na Seguridade Social

Todos os internos estarán obrigados a cotizar a partir de 2024,  independentemente de que realicen prácticas remuneradas ou non.

Este inicio de cotización á Seguridade Social dos bolseiros é de aplicación ao alumnado que realice prácticas formativas e académicas incluídas en programas formativos (inclúe as prácticas realizadas por estudantes universitarios, tanto aquelas dirixidas á obtención de títulos oficiais de grao, máster e doutoramento, como os dirixidos á obtención dun título universitario, xa sexa un máster en formación continua, un diploma de especialización ou un diploma de experto).

Tamén se enmarca neste grupo aqueles alumnos que realicen prácticas de formación profesional (sempre que non estean impartidos no réxime de formación profesional intensiva).

Deste xeito, o alumnado que realiza estas prácticas asimilase  aos traballadores por conta allea no Réxime Xeral da Seguridade Social.

3) Cambios na cotización dos traballadores autónomos no ano 2024

Se falamos de autónomos, hai que facer especial referencia á forte consolidación que se vai producir no sistema progresivo no que as bases mínimas e máximas dos  tramos inferiores diminúen con respecto ás de 2023 , mentres que a dos superiores. aumentan as seccións.

Deste xeito, a cota mínima redúcese a 225 euros/mes para unha base mínima de 735,29 euros/mes, mentres que para o tramo superior (12), o pagamento será de 530 euros/mes para unha base mínima de 1.732,03 euros/. mes.

4) Novas bases de cotización á Seguridade Social

Todo apunta a que se incrementarán as bases máximas de cotización do 5%, que pasarían dos 4.495,5 euros actuais a  4.720,5 euros mensuais.

O incremento do 5% fíxase aplicando a porcentaxe prevista para a revalorización das pensións (3,8%) á que se lle suma o 1,2% establecido na disposición transitoria 38 da LGSS.

Por outra banda, a base mínima de cotización, polo momento, seguirá sendo de 1.260 euros mensuais ata que coñezamos a contía do novo Salario Mínimo Interprofesional (actualmente conxelado para 2024). Cando coñezamos o novo SMI, a base mínima aumentará automaticamente na mesma porcentaxe que o SMI en 2024, incrementada nunha sexta parte.

5) O salario mínimo interprofesional segue conxelado (polo momento)

A publicación do Real Decreto/Lei 8/2023 deixounos diferentes novidades sociolaborais para o ano 2024.

Unha das principais que destacamos neste texto é a  ampliación do salario mínimo interprofesional que se fixou para 2023  (1.080 euros mensuais en 14 pagas). Iso si, o SMI permanecerá conxelado ata que se adopte un convenio social e se aprobe a nova contía para 2024.

Non obstante, parece que a nova suba oscilará previsiblemente entre o 4% e o 5%, polo que pasará dos 1.080 euros actuais a entre 1.123 e 1.134 euros mensuais en 2024 (en 14 pagas).

6) “Prohibición” de despedir

O Real decreto lei 8/2023 tamén indica que, ata o 30 de xuño de 2024,  están prohibidos  para as empresas beneficiarias das axudas os despedimentos obxectivos por aumento do custo enerxético . Non se permiten despedimentos cando se aproveitan medidas para reducir a xornada ou suspender contratos relacionados coa crise de Ucraína.

7) Prácticas formativas ou prácticas académicas externas

Así mesmo, o Real Decreto-Lei 8/2023 introduce como importante novidade que  non se debe tramitar a alta na Seguridade Social nin cotizar no caso de prácticas formativas ou de prácticas académicas externas  de persoas que xa estean dadas de alta ou asimiladas á alta. outra actividade, ou son pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente.

Ademais, tamén se regula   en 2024 a achega por formación externa ou prácticas académicas :

  • Nas prácticas remuneradas aplicaranse cotas mensuais por continxencias comúns e profesionais dos contratos formativos de alternancia.
  • Se falamos de prácticas non remuneradas, a achega será unha cota empresarial diaria de 2,54 € para continxencias comúns e de 0,31 € para continxencias profesionais, con límites mensuais de 57,87 € e 7,03 € respectivamente.
  • Ambos os casos teñen unha redución do 95% das cotas por continxencias comúns.

8) Obriga de contar cun Plan LGTBI nas empresas de +50 traballadores

As empresas de máis de 50 traballadores deberán ter, antes do 2 de marzo de 2024, un conxunto de  medidas e recursos previstos para acadar a igualdade real e efectiva das persoas LGTBI , que inclúa un  protocolo de actuación  para facer fronte ao acoso ou violencia contra as persoas LGTBI.

Para iso, as medidas deberán acordarse mediante negociación colectiva e acordarse coa representación legal dos traballadores.

9) Obriga de contar cunha canle interna de reclamacións

Desde decembro de 2023, as empresas de 50 ou máis traballadores están obrigadas a ter unha  canle interna de reclamacións  (seguindo as instrucións da Directiva de denuncias). A partir de xaneiro de 2024, todas estas empresas deben ter xa o seu réxime interno para cumprir coas obrigas de ética e transparencia laboral que esixe a normativa.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *