AXUDAS DO IGAPE Á EXPORTACIÓN

O programa Galicia Exporta Empresas busca fomentar a realización de accións de promoción exterior que xeren vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.

A quen está destinado?

 • Empresas, incluídos os autónomos con centro de traballo situado en Galicia
 • Organizacións empresariais intermedias en Galicia como asociacións empresariais, confederacións empresariais, consellos reguladores, clusters empresariais e centros tecnolóxicos.

Que gastos son subvencionables?

 • Accións de difusión : Campañas publicitarias en prensa, revistas, radio ou televisión, elaboración de catálogos físicos ou virtuais para a súa difusión en mercados exteriores e campañas publicitarias ou insercións en catálogos físicos ou dixitais e/ou nas páxinas web de importadores/distribuidores do estranxeiro. .
 • Accións de promoción : Participación como expositor en feiras e participación como expositor noutros eventos expositivos internacionais.
 • Accións de prospección en mercados internacionais : axendas de reunións presenciais, análise da competencia no estranxeiro e accións de seguimento de contactos ou clientes existentes no estranxeiro.
 • Accións operativas de internacionalización : Xestión de acordos comerciais internacionais, certificacións, homologacións e rexistros de marcas e patentes de produtos e servizos no estranxeiro.
 • Custos indirectos.

Cal é o importe da axuda?

 • Liña Empresas Galicia Exporta : O límite máximo será de 95.000 € por beneficiario.
 • Liña de Organismos Galicia Exporta : O límite máximo será de 400.000 € por beneficiario.

Data límite de presentación

Próxima apertura, do 4 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024.

Como podo solicitalo?

Se estás interesado neste programa Galicia Exporta Empresas do IGAPE IG622A, contacta connosco

  Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade.

  Declaro, baixo a miña propia responsabilidade, ser maior de 18 anos e son o único responsable da veracidade da devandita declaración..

  Acepto recibir a información que a entidade considere oportuna enviarme por correo electrónico ou medio de comunicación electrónico equivalente. (É posible darse de baixa en calquera momento).


  0 comentarios

  Deixa unha resposta

  Marcador de posición do avatar

  O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *