Debes saber que a túa entidade bancaria non ten a obriga de aceptar máis de 50 moedas nun pago, a non ser que realice actividades de caixa pública delegada, o que ocorre, por exemplo, cando cobra impostos e taxas municipais. Pero nestes casos, que requiren un maior aproveitamento de medios técnicos e humanos, non se poden considerar ingresos ordinarios.

Así, nos contratos establecidos entre entidades e clientes, normalmente profesionais, que requiran este tipo de servizos, adoitan incluírse os seguintes acordos:

 • As entidades aceptan depósitos en efectivo de máis de 50 moedas “salvo que se contabilicen posteriormente”. No caso de existir diferenzas entre o importe declarado e o resultante do reconto, prevalecerá este último, salvo que as partes pactaran outra cousa.
 • A entrega de cartuchos (blísters) aos clientes para introducir as moedas, de xeito que se facilite o seu reconto.
 • A oferta de servizos especiais de xestión integral de caixa, que inclúen a recollida e/ou entrega de efectivo a domicilio mediante transporte blindado, reconto, embalaxe e transformación de efectivo.

O importante nestes casos é o que pactou coa súa entidade bancaria: se a entidade traballa con empresas externas para prestar estes servizos e se produce algún problema, non poderá utilizar como escusa os seus compromisos con terceiros, salvo que sexa expresamente acordado.

Así, se presenta unha reclamación ante o Banco de España, teña en conta que a Dirección de Conduta e Reclamacións do Mercado é a encargada de avaliar a transparencia do proceso, é dicir, a forma en que se informa ao cliente, entre outros, do seguinte:

 • As instrucións contidas no albará para o ingreso en conta.
 • Se nos xustificantes consta que a entrada está suxeita a un reconto posterior.
 • A acción a seguir en caso de discrepancia co reconto.
 • O prazo do que dispón a entidade para realizar, se é o caso, a contrapartida de devolución e o prazo do que dispón para considerar definitivo o depósito.

Por último, hai que ter en conta que nestes casos as entidades poden acordar cobrar a denominada comisión de reconto . O cobro da devandita comisión non se afasta das boas prácticas bancarias, sempre que, por suposto, se lle informe debidamente da súa existencia e da forma de calcular o seu importe.

Comisión de reconto de moedas

 comisión de cómputo  de divisas remunera o servizo de  atención, aceptación, reconto, envasado ou transformación da entrega periódica de moeda fraccionada para ingreso na conta do titular da conta ou a remisión ou entrega de devolucións en efectivo en moeda fraccionada, segundo a solicitude do cliente.

As entidades non están obrigadas a aceptar máis de 50 moedas en cada pago.

Normalmente, esta comisión aplícase aos comerciantes  dedicados a actividades que requiren un servizo diario de caixa, que consomen medios humanos e técnicos por parte da entidade.

A comisión debe estar incluída no contrato e normalmente se pacta:

 • O crédito realízase na conta ” a non ser que o contabilice posteriormente ” pola entidade de crédito. No caso de que existan diferenzas entre o importe declarado e o resultante do reconto, prevalecerá este último , salvo que as partes pactaran outra cousa.
 • entrega de cartuchos (blísters) aos clientes para introducir as moedas, de xeito que se facilite o seu reconto.
 • A oferta de servizos especiais de xestión integral de caixa para este tipo de profesionais, que inclúen a recollida e/ou entrega de efectivo a domicilio mediante transporte blindado, reconto, embalaxe e transformación de efectivo.

Que requisitos hai que cumprir para cobrar esta comisión?

 • As comisións que cobran as entidades son gratuítas, salvo nos casos en que estean limitadas legalmente. No caso da comisión de reconto de divisas non existe limitación polo que cada entidade poderá establecer a comisión que decida.
 • A entidade deberá informarlle do importe antes de realizar a operación.

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *