Xa comezou a Declaración da Renta do exercicio 2023, unha obriga que todos os contribuíntes deben ter en conta a partir de hoxe. Neste post contámosche as principais novidades que debes coñecer para presentar a Declaración da forma máis eficiente posible. Coñeces todas?

1) Cando comeza a Declaración da Renda 2023-2024?
 • Do 3 de abril ao 1 de xullo de 2024: presentación en liña das declaracións da Renda e do Patrimonio 2023.
 • Do 7 de maio ao 1 de xullo de 2024 : a partir desta data a Axencia Tributaria poderá elaborar a súa declaración da Renda 2023 por teléfono (solicitude de cita do 29 de abril ao 28 de xuño).
 • Do 3 de xuño ao 1 de xullo de 2024 : a Axencia Tributaria pode elaborar a súa declaración da Renda 2023 de forma presencial nas súas oficinas (solicitude de cita do 29 de maio ao 28 de xuño).
2) Límite para esixir a presentación da Declaración da Renda

A primeira novidade importante que atopamos na Declaración da Renda de 2023 é a modificación que se produciu no límite en caso de ter máis dun pagador: para este ano, o límite económico para realizar a Declaración é de 15.000 euros anuais (en o ano anterior o límite era de 14.000). 

3) Declaración da renda dos traballadores autónomos

En relación aos autónomos , para este ano cabe destacar que agora todos terán a obriga de presentar a Declaración da Renda , independentemente dos seus ingresos.

Agora, así o reflicte o Real decreto lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece o novo réxime de cotización dos ingresos reais: “En todo caso, todas aquelas persoas físicas que en calquera momento do período estarán obrigadas a declarar tributaria estaría dado de alta, como traballador por conta propia, no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou Autónomos, ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

4) Redución do IRPF por aluguer de vivenda habitual

Para o IRPF no ano 2023 manterase en vigor a redución do 60% da rendibilidade neta positiva no caso de arrendamento de inmobles destinados a vivenda . Non obstante, a partir do 1 de xaneiro de 2024 , a porcentaxe de redución do rendemento neto do aluguer cae do 60% ao 50%, pero pode aumentar ata o 90% se se declaran zonas estresadas.

5) Deducións por maternidade

As nais poden beneficiarse dunha dedución por maternidade de 1.200 euros por cada fillo menor de 3 anos, independentemente de que traballen ou reciban subsidio por desemprego (ata 2022 só poderían aplicar esta dedución as nais traballadoras).

6) Deducións por obras de mellora da eficiencia enerxética das vivendas

O 27 de decembro de 2023 prorrogase por un ano máis a vixencia da dedución por obras de eficiencia enerxética en vivendas aprobada polo Real decreto lei 19/2021, do 5 de outubro .

Trátase dun incentivo temporal que ten como obxectivo mellorar a eficiencia enerxética dos edificios residenciais e das vivendas.

Segundo determinadas situacións, as deducións que se poden aplicar poden ser do 20, 40 ou 60%.

7) Redución da base impoñible das cotizacións aos sistemas de seguridade social

A redución da base impoñible das cotizacións aos sistemas de seguridade social mantense no mesmo límite que se aplicaba en 2022 , é dicir, o menor dos seguintes importes:

 • 30% da suma dos ingresos netos do traballo e das actividades económicas do ano.
 • 1.500 euros anuais Este límite poderá incrementarse en 8.500 euros sempre que o incremento proceda de achegas empresariais ou achegas do traballador.

8) Novos tipos impositivos na escala de aforro

Regúlanse novos tipos impositivos na escala de aforro , engadindo á base liquidable dous tramos entre 200.000 e 300.000 euros, cun tipo do 27% (antes 26%), e a partir dos 300.000 euros aplicarase o tipo do 28%. 26%).

9) Como obter o Borrador de Renta 2023

O primeiro que hai que facer é entrar na Sede Electrónica da Axencia Tributaria; concretamente, en “Campaña de Ingresos 2023”.

 • Xa está habilitado o espazo “Servizo de tramitación de borradores/declaracións (INGRESOS WEB)”.
 • O seguinte paso é rexistrarse cun contrasinal permanente, DNI electrónico, certificado dixital ou número de referencia.
 • Nalgúns casos, solicítase información diferente que figura no DNI.
 • Unha vez finalizado o rexistro, deberá indicar se accede a el polo seu propio nome ou como representante doutro contribuínte.
 • Se a declaración foi presentada en anos anteriores, os campos do borrador probablemente aparecerán cubertos automaticamente.
 • Unha vez revisado, deberase confirmar o borrador do IRPF.
 • Finalmente, deberá indicar o número de conta bancaria a través do cal se xestionará a declaración.

10) Como se obtén o certificado de retención do IRPF?

Un dos documentos importantes a ter en conta nestas datas é o certificado de retencións e aboamentos do IRPF, no que se recollen as retencións que se realizaron durante o ano 2023. Falamos dun documento no que se recolle o importe exacto que se fixo. aboados a Facenda mediante as retencións que se aplican mes a mes nas nóminas dos traballadores por conta allea.

Correspóndelle á empresa a entrega deste certificado aos traballadores, que actúa como “xustificación” ante a Axencia Tributaria e acredita os servizos prestados durante o exercicio de que se trate (neste caso, 2023).

Non obstante, tamén existe a opción de obter este certificado en liña a través do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

11) Resultado positivo ou negativo na Declaración da Renta

 • Se sae cero: non tes que pagar nin devolver nada.
 • En caso de resultar negativo: Facenda ten que devolver esa cantidade nun prazo de 6 meses desde a presentación da declaración.
 • Se sae un resultado positivo: o contribuínte debe liquidar contas e pagar a Facenda.

12) Necesitas axuda para presentar a túa Declaración da Renta?

En Asec Asesores contamos con asesores fiscais que poden elaborar a túa Declaración da Renda. Tamén contamos con expertos en asesoramento fiscal internacional que poden axudarche se, por exemplo, tes ingresos de orixe estranxeira ou es un non residente. 

Pide cita neste enlace


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *