Ao alugar un local completamente diáfano hai que pactar que ocorrerá coas obras de adecuación. Explicámoslle como actuar…

Nun local que se aluga como espazo libre, sen ningún elemento salvo as tomas de corrente e subministracións, que require construír lavabos, levantar paredes, tramitar licencias etc.:

O arrendador non está obrigado a adecuar o local para o desenvolvemento dunha actividade concreta nin a tramitar licenzas ou outros permisos.

Aínda que se pode pactar o contrario, o habitual é que vostede asuma o custo destes trámites. E para evitar disputas ao final do contrato sobre se pode retirar as obras ou recibir unha indemnización por devolver un local “mellorado”, hai que deixalo todo previsto de antemán.

Xestións previas

O primeiro será verificar se vai poder desenvolver a súa actividade concreta, segundo onde se sitúe o local, e consultar ao Concello que licenzas necesitará e canto tardará en obtelas. Dado que isto levará un tempo, habería que pactar unha reserva de arrendamento mentres se realizan estas xestións. O seguinte paso será facer un estudo das obras para realizar, do seu custo e do seu alcance, para poder decidir se lle interesa o local e, de ser así, ver se necesita pactar un prazo de carencia de pago mentres levan a cabo as obras.

Que pasará coas obras?

Legalmente, vostede debe devolver o local no mesmo estado no que se lle arrendou (é dicir, todas as melloras perténcenlle). Se utilizou materiais de gran calidade, interesaralle levarllos ao final do contrato. Evidentemente, se desmonta as obras, deberá deixar o local nun estado similar ao que se lle entregou; non poderá deixar desfeitas. Con todo, o mellor é que fagan constar expresamente no contrato que ocorrerá coas obras:

As obras son do arrendatario. Se pacta que as obras lle pertencen, deberá asumir o custo de desmontalas e levarllas.

As obras quedan en beneficio da propiedade. Este pacto é habitual. Así, ao finalizar o contrato o propietario recupera un local “mellorado” e vostede non debe volver pagar para deixalo como estaba. O investimento pódese compensar cunha carencia inicial. Haberá que calcular o que se gastou nas obras para pactar un prazo do arrendamento que lle permita amortizalas.

Poderíase pensar que, se se entrega un local “de orixe” e devólvese “mellorado”, hai un enriquecemento inxusto, pero os tribunais consideran que, se así se pactou, o enriquecemento é lexítimo, o que non impide que poida pactarse unha indemnización. Ademais, considérase que dentro do concepto de “obras que deben quedar en beneficio do local” entran os elementos fixos e estables (encimeras, sanitarios, ventilación…), pero non o stock, o mobiliario ou os electrodomésticos, por exemplo.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *