CONTACTO

  Lin e acepto o Aviso Legal e a Política de Privacidade.

  Declaro, baixo a miña propia responsabilidade, ser maior de 18 anos e son o único responsable da veracidade da devandita declaración..

  Acepto recibir a información que a entidade considere oportuna enviarme por correo electrónico ou medio de comunicación electrónico equivalente. (É posible darse de baixa en calquera momento).

  Map icon Oficina Cambados

  Rúa San Francisco 2, 1º C
  36630 – Cambados

  Chamanos

  986 520813
  667 646402

  Cita previa

  Luns a Venres de 09.00h-14.00h

  Luns a Xoves de 16.00h-20.00h