A Lei de Propiedade Horizontal permite unir ou dividir os elementos independentes e exclusivos dunha edificación, pero para iso será necesario cumprir os seguintes requisitos:

  • O consentimento dos propietarios dos pisos afectados, se pertencen a propietarios distintos
  • Acordo da Xunta de Propietarios
  • As correspondentes licenzas

O primeiro requisito é, segundo se indica, o consentimento dos propietarios dos pisos afectados, se estes pertencen a propietarios distintos. 

Neste caso, será necesario determinar como se distribúe a copropiedade do piso ou pisos resultantes, se a partes iguais noutra proporción. En caso de escisión, a titularidade do novo elemento poderase ceder a outra persoa, mediante algún dos negocios xurídicos de transmisión de titularidade, ben onerosos, como a compra, a título gratuíto, como a doazón ou, se se trata dunha co- piso en propiedade, mediante unha extinción do condominio e asignación de cada un dos pisos resultantes a un dos membros da comunidade.

Convenio da comunidade de veciños

En ámbolos dous casos requírese o acordo da Xunta de Propietarios, adoptado por 3/5 do total de propietarios que, pola súa banda, representan 3/5 das cotas de participación. Neste convenio haberá que precisar como lle corresponderá a cota de comunidade á planta unida, ou ós elementos independentes que resulten da división.

Non obstante, é moi habitual que os Estatutos da Comunidade de Propietarios prevésen, no momento de establecer a propiedade horizontal, que non sexa necesario este acordo da Xunta se a agrupación ou división non altera as cotas dos demais propietarios ou os elementos comúns, de forma que a cota da planta unida sexa a suma das cotas das plantas preexistentes, e a suma das cotas dos pisos divididos sexa igual á do piso do que proceden.

Licenzas

Así mesmo, será necesaria a obtención da correspondente licenza administrativa, ou licenza de obra se se atopan afectados elementos estruturais, ou, ademais, licenza expresa da Administración competente, xeralmente a local, se se crean máis elementos propietarios que os que existía no edificio. Aconséllase consultar as ordenanzas municipais.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *