O seguro de aluguer é cada vez máis imprescindible ao alugar unha vivenda. É posible que, se estás a buscar piso, o teu futuro propietario che pida documentación para ver se pode contratar un seguro. Por que necesitamos esa información? E como podes saber se aprobarás o estudo? Xa cho explicamos!

Cal é a documentación necesaria para realizar o estudo de aluguer?

Para contratar un seguro de aluguer. É necesario realizar un estudo previo para saber se se acepta o risco . Para iso, as aseguradoras solicitan a documentación mínima necesaria para valorar o perfil do inquilino. As aseguradoras admiten non só documentación dos asalariados, senón tamén de autónomos ou empregadas do fogar.

A documentación que adoitan solicitar os seguros é a seguinte:

Se o inquilino é…Necesitarás a documentación…
Asalariado• Dúas nóminas dos últimos inquilinos e contrato de traballo.
• Copia do DNI.
• Solicitude de seguro asinada polos arrendatarios/fiadores e propietario.
Traballadores por conta propia• Última declaración
• Os dous últimos recibos do pago de autónomos á Seguridade Social
• Copia do DNI
• Solicitude de seguro asinada por arrendatarios/fiadores e propietario
Pensionista• Último recibo de pensión expedido pola Seguridade Social
• Copia do DNI
• Solicitude de seguro asinada por arrendatarios/fiadores e propietario
Traballadora do fogar• Certificado de Vida Laboral actualizado ou os dous últimos recibos aboados á Seguridade Social
• Contrato de traballo
• Dúas últimas nóminas ou certificado expedido polo empresario no que conste o importe do salario neto mensual.
• Solicitude de seguro asinada por arrendatarios/fiadores e propietario

Cal é a solicitude de seguro?

Para cumprir coa Normativa europea de protección de datos persoais, e imprescindible presentar unha solicitude para que a Aseguradora poida tramitar a documentación e avaliar a solvencia das persoas analizadas . Os propietarios e os arrendatarios ou avalistas persoais e solidarios deberán asinar a solicitude , para confirmar que saben que están a achegar a documentación á aseguradora e que esta só utilizará esa información para o estudo do seguro de impago de aluguer.

Quen debería contratar o seguro?

Ollo! O tomador da póliza será sempre o propietario/arrendador . Ti, como inquilino, serás o risco. Isto significa que a alta do seguro farase sempre co arrendador, que deberá facilitar a súa información e número de conta para contratar e pagar o seguro.

Cales son os requisitos para aprobar o estudo?

Pero cales son os requisitos para aprobar un estudo? Podo saber antes de achegar a documentación se vai ser aprobada ou non? Cada estudo é un caso particular e, para estar completamente seguros da aceptación, haberá que esperar á valoración da empresa.

A nivel xeral, se é unha persoa asalariada, para superar o estudo de solvencia é necesario :

  • Contrato de traballo indefinido con período de proba cumprido ou calquera outro tipo de contrato de traballo con antigüidade superior a un ano.
  • A renda anual do aluguer non poderá superar o 40% da renda anual neta do arrendatario.
  • Non hai incidentes anteriores de impago .

É importante saber que, para aqueles que non cumpran os requisitos anteriores, poderán incorporarse máis dun inquilino e/ou unha persoa como garantia persoal e solidaria que logo deberá figurar no contrato de aluguer asinado.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *