Aspectos a ter en conta para reducir a factura fiscal da próxima declaración da renda que se presentará entre os meses de abril e xuño do próximo ano.

Específico:

  • Achegas a Plans de Pensións : Aínda que os plans de pensións perderon a práctica totalidade do seu atractivo fiscal nos últimos anos, a contía mantense para obter vantaxes fiscais, co límite fixado en 1.500 € anuais.
  • Ganancias e perdas patrimoniais : a Lei permite compensar determinadas plusvalías con perdas doutros anos. Se tes perdas acumuladas pendentes de indemnizar, xeradas en 2019, lembra que este ano é o último en poder compensalas xa que hai 4 anos desde que se xeraron.
  • Doazóns a favor de fundacións e asociacións de utilidade pública : Mantense as porcentaxes de dedución do ano pasado, sendo o 80% sobre os primeiros 150€ e o 35% para o resto. Esta última porcentaxe aumenta ata o 40% se se trata de doazóns periódicas realizadas durante polo menos tres anos á mesma entidade por importe igual ou superior.
  • Profesionais en estimación directa simplificada : A porcentaxe de dedución do conxunto de provisións deducibles e gastos de difícil xustificación increméntase do 5% ao 7% este ano.
  • Obras de eficiencia enerxética: Con efectos do 1 de xaneiro de 2023, prorróganse nun ano os prazos establecidos no IRPF para a dedución das obras de mellora da eficiencia enerxética das vivendas.
  • Obriga de declaración: Os contribuíntes que perciban menos de 22.000 euros anuais e que procedan dun único pagador non están obrigados a presentar declaración da renda.
  • Dedución por investimento en sociedades de nova creación: pódese descontar o 50% (antes era o 30%) das cantidades pagadas en 2023 pola subscrición de accións ou participacións en sociedades de nova creación cunha base máxima de 100.000 € (antes era de 60.000 €). ).
  • Dedución por adquisición de vehículos eléctricos : introdúcese unha nova dedución para os contribuíntes que, entre o 30 de xuño de 2023 e ata o 31 de decembro de 2024, adquiran un vehículo eléctrico novo non afectado pola actividade económica, ou abonen unha cantidade a conta que represente en mínimo 25% do valor de adquisición. Dedución do 15 % cunha base máxima anual de 20.000 €.
  • Outra das novidades deste ano en materia de deducións é para aqueles contribuíntes que instalen, nun inmoble da súa propiedade, un sistema de carga de baterías para vehículos eléctricos. A dedución é do 15 %, cunha base máxima de 4.000 €.

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *