Como subsanar un erro na súa declaración: corrector e complementario.

É posible que tras presentar a declaración da Renta do ano en curso ou doutra anterior non caducada, observe erros ou omisións que fagan necesaria a modificación da declaración presentada. Pode haber dous supostos

Como rectificar a devolución presentada con erros ou omisións que lle causen un prexuízo económico

Se os erros ou omisións lle causan un prexuízo porque o importe a devolver debe ser maior, ou o importe a aboar menor, pode solicitar a rectificación da devolución que presentou.

Podes solicitar a rectificación da túa autoliquidación accedendo de novo ao teu ficheiro de IRPF a través da Renda WEB, dende o apartado de declaración “Modificar declaración presentada”.

Non poderá solicitar a súa subsanación se a Administración xa realizou unha liquidación provisional ou definitiva do erro ou omisión que vai subsanar, ou se xa transcorreu o prazo de prescrición de catro anos.

Tamén pode solicitar a rectificación da súa declaración da renta presentando un recurso ou solicitude de rectificación.

Como rectificar a declaración presentada con erros ou omisións que causen prexuízo económico á Facenda Pública

Se os erros ou omisións causasen prexuízo á Facenda Pública porque o importe a devolver debe ser inferior, ou o importe a pagar maior, deberá presentar declaración complementaria .

Así mesmo, deberá utilizar esta vía e presentar declaración complementaria se concorren situacións ou circunstancias imprevistas que lle fixeron perder o dereito a unha dedución, redución ou exención xa aplicada nunha declaración anterior.

Neste caso deberá presentar unha declaración complementaria, que tamén poderá presentar a través de Renta WEB, accedendo á opción “Modificar declaración presentada”.

A nova autoliquidación deberá recoller correctamente todos os datos, polo que deberá incorporar, xunto cos que xa reflectiu correctamente na declaración presentada, os de nova inclusión ou modificación.

Ao resultado da autoliquidación complementaria presentada restarase o importe que se consignase no orixinal con erros ou omisións, se esta fose positiva, ou sumarase a devolución percibida, se resultase devolto. O resultado obtido é a taxa que debe pagar como consecuencia da autoliquidación complementaria.

Categorías: AEAT

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *