Tamén coñecida como subscrición, realízase mediante un sistema de poxa competitiva tanto de Cartas como de Obligacións e Obrigas.

Quen pode subscribir os valores da emisión?

Calquera persoa física ou xurídica poderá facelo a través dunha Entidade Xestora onde se rexistrarán os valores. As solicitudes de compra considéranse compromisos firmes para adquirir os Valores do Tesouro solicitados.

Cando se celebran as poxas?

Ao comezo de cada ano, Facenda publica no Boletín Oficial do Estado o calendario de poxas vixente para todo o ano en curso.

Solicitudes de subscrición competitivas.

O participante deberá indicar o valor nominal que desexa adquirir e a que prezo desexa facelo (unha porcentaxe do valor nominal). Neste caso, dado que o prezo o fixa o participante, é posible que a solicitude non sexa aceptada por Facenda.

Importe mínimo de solicitudes: 1.000 €, sendo as solicitudes maiores múltiplos desta cifra.

Solicitudes de subscrición non competitivas.

O participante só ten que indicar o valor nominal que desexa adquirir, o prezo será o prezo medio resultante da poxa.

Como podo enviar solicitudes?

Poderá participar nas poxas de Valores do Tesouro calquera persoa física ou xurídica presentando a solicitude nos prazos establecidos.

  • En calquera das oficinas do Banco de España , previa cita, ata as 14:00 horas do día anterior á poxa. Neste caso, os valores rexistraranse nunha conta directa.
  • A través de internet: www.tesoro.es. As solicitudes deberán presentarse coa antelación suficiente para que o diñeiro do investimento estea en mans do Banco de España antes das 14.00 horas do día anterior á poxa.
  • En calquera intermediario financeiro.

Que é unha Letra do Tesouro?

Son valores de renda fixa a curto prazo que non pagan intereses periódicos en forma de cupón, polo que a súa rendibilidade se deriva da diferenza entre o prezo de adquisición e o valor nominal na data de amortización, de 1.000 euros por título. Así, mediante a compra dunha Letra do Tesouro, un investidor adquire, por un prezo inferior ou superior a 1.000 euros, o dereito a percibir 1.000 euros ao seu vencemento. Se inviste unha cantidade maior, sempre debe ser en múltiplos de 1.000 euros. 

Actualmente, o Tesouro emite letras do Tesouro a 3, 6, 9 e 12 meses mediante poxa. A poxa de Letras a 6 e 12 meses terá lugar a semana na que se produza a amortización mensual das Letras e para as Letras a 3 e 9 meses será o martes seguinte de cada mes, segundo calendario oficial .

Onde podo mercar Débeda do Estado?

A subscrición da débeda pública pode realizarse a través de varias vías:

  • Calquera sucursal do Banco de España. Será necesario pedir cita previa para abrir a conta directa e realizar a primeira subscrición.
  • A través da páxina web de Tesoro, www.tesoro.es , opción: servizo de compravenda de valores.
  • En entidades financeiras (bancos ou caixas de aforros) e en sociedades e axencias de valores.

Que hai que facer para mercar Débeda do Estado na páxina web www.tesoro.es?

No caso de operar a través da web Tesoro.es é necesario dispor do certificado dixital (clase: 2CA), CL@VE ou o DNIe. Se tes un DNI electrónico, accede a www.tesoro.es e segue os seguintes pasos:

  • Tes que acceder á páxina web de Tesoro, www.tesoro.es
  • No menú da parte superior da páxina principal de Tesoro debes facer clic no servizo de compravenda de valores.
  • Na páxina que se abre, debes ir á parte inferior e facer clic na pestana que che indica “acceder á aplicación”.
  • Na seguinte páxina que se abre, tamén na parte inferior, fai clic na seguinte opción: Ligazón ao servizo de compravenda .

Para obter máis información podes consultar como comprar Títulos do Tesouro en liña visitando o noso vídeo de demostración: https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar .


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *