É habitual que, á hora de adquirir unha vivenda, o comprador utilice, ademais dos seus aforros, o financiamento concedido por un banco, normalmente un préstamo hipotecario. E a disposición de todos os fondos (os aforrados máis os concedidos mediante préstamo) adoita facerse polo cliente, o día da venda do inmoble, mediante a emisión dun cheque bancario, ou en ocasións, mediante transferencia urxente.

Para tramitar este tipo de operacións financeiras, as entidades, dende o primeiro momento, solicítannos información e documentación para o estudo e aprobación do préstamo hipotecario, para que teñan coñecemento -desde esa primeira solicitude- do destino ao que imos ir. dar a eses fondos.así como a forma en que realizaremos o pago a terceiros vendedores da vivenda.

Por este motivo, no Informe de reclamacións 2020 o Banco de España reforzou os requisitos de información das entidades cando emitan controis nas operacións de financiamento global para dispoñer dos fondos recibidos, que se suman aos xa previstos na Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, de transparencia e protección do cliente. dos servizos bancarios.

Neste contexto, estableceuse como criterio de boa práctica que as entidades informen aos clientes das comisións e gastos asociados a estas comprobacións, cando faciliten a información precontractual da operación principal (por exemplo, se se trata dun préstamo hipotecario, ao o momento de entrega do FEIN). Ademais, requírese que a información facilitada non sexa só porcentual, senón tamén con indicación da cantidade exacta.

Este criterio amplíase tamén aos casos nos que os fondos da operación de financiamento se poñan a disposición mediante transferencia.

Así, xunto coa información precontractual do produto principal que inclúe os intereses e comisións aplicables á operación financeira, debe engadirse, desde o primeiro momento, unha información específica (en papel, soporte duradeiro ou electrónico) sobre o custo. de emitir os cheques bancarios que se deben emitir (ou transferencias).

O seu fundamento é que os clientes poidan coñecer, dende o momento en que soliciten información sobre o financiamento, non só o custo deste, senón tamén o correspondente á emisión de cheques e/ou transferencias, o que lles permitirá comparar estes custos cos que outras entidades poderían ofrecer, e así poder tomar unha decisión informada sobre a opción que máis convenza aos seus intereses.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *