SUBASTA DUN PISO DE PROTECCIÓN OFICIAL EN PONTEVEDRA

URBANA, – SEGUNDA C, vivenda tipo B, na PLANTA SEGUNDA SUPERIOR Ocupa unha superficie útil de setenta e cinco metros e trinta e cinco decímetros cadrados, distribuídos en recibidor, corredor, cociña con varal, baño, salón-comedor e tres dormitorios. Ten como anexos unha praza de aparcamento, identificada co número dezaoito, situada nos baixos do edificio; e un trasteiro identificado co mesmo número e letra que a vivenda, situado na planta baixa do edificio.

COMO COMPRAR LETRAS DO TESOURO

Son valores de renda fixa a curto prazo que non pagan intereses periódicos en forma de cupón, polo que a súa rendibilidade se deriva da diferenza entre o prezo de adquisición e o valor nominal na data de amortización, de 1.000 euros por título. Así, mediante a compra dunha Letra do Tesouro, un investidor adquire, por un prezo inferior ou superior a 1.000 euros, o dereito a percibir 1.000 euros ao seu vencemento. Se inviste unha cantidade maior, sempre debe ser en múltiplos de 1.000 euros. 

Actualmente, o Tesouro emite letras do Tesouro a 3, 6, 9 e 12 meses mediante poxa.