Bonos Talento Empresa

Os Bonos de Talento da Empresa están destinados á realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capacidades das empresas e contribuír ao desenvolvemento profesional do seu persoal.

Programa Kit Dixital

ste novo Programa de Kit Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital pretende centrarse no desenvolvemento da capacidade de dixitalización das pemes e microempresas para actualizar os seus sistemas na contorna económica actual