As retencións do IRPF axústanse ao incremento do salario mínimo interprofesional para 2024

O recente incremento da contía do salario mínimo interprofesional ata os 15.876 euros anuais para 2024, implica a revisión da regulación do Regulamento do Imposto sobre a Renda da Persoas Físicas para evitar que os contribuíntes que perciban ingresos do traballo por importe igual ou inferior ao salario mínimo interprofesional teñan que soportar retencións ou ingreso a conta.