SUBASTA DUNHA VIVENDA NA ILLA DE AROUSA

Subasta dunha vivenda situada na rúa Palmeira, 2º andar, porta E. No Concello de A Illa de Arousa – Pontevedra. Número de predio rexistral: número 1664, inscrita no Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa, no tomo 1059, libro 17. , folio 186, Rexistro CRU 36021000494595 Referencia catastral: 0426114NH1102N001AB.