BENEFICIARIOS

Poderán ser beneficiarias destas axudas:

 • As persoas físicas ou xurídicas
 • Comunidades de bens
 • Calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas.

Requisitos

 • Comerciantes retallistas:
  • Que desenvolvan a súa actividade comercial en Galicia, que o domicilio social radique na Comunidade Autónoma, que non teñan a consideración de grande establecemento comercial
  • Que, tendo a condición de peme conforme os requisitos establecidos pola Comisión Europea no Regulamento da Unión Europea 651/2014 (DOUE 187, do 26 de xuño), teñan un número de empregados/as igual ou inferior a vinte (20)
  • Que estean dados de alta nalgunhas das epígrafes do IAE que se relacionan no anexo II e III e que esta constitúa a actividade principal da persoa solicitante.
  • Que desenvolvan a actividade comercial nun establecemento comercial cunha superficie de exposición e venda igual ou inferior a 300 metros cadrados, agás que a actividade comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.
 • Obradoiros artesáns:
  • Que estean inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. En caso de novos obradoiros, poderán solicitar a inscrición no dito rexistro ata o último día do prazo establecido para a presentación de solicitudes.

GASTO SUBVENCIONABLE

 • OBRADOIROS ARTESÁNS E COMERCIANTES RETALLISTAS CON TENDA FÍSICA
  • Módulo I.
   • Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física sen páxina web ou páxina web sen actualizar:
    • Actuación subvencionable: a dixitalización básica da contorna comercial omnicanle, que supón obrigatoriamente a realización do conxunto das seguintes actuacións:
    • Implantación ou actualización de páxina web sen venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran.
    • Hardware (sistema TPV ou tablet) e lector de código de barras.
    • Software de pagamento adaptado á actividade comercial desenvolvida (máximo 12 meses).
    • Impresora de código de barras térmica 1D/2D.
    • Ferramentas de márketing dixital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics).
  • Módulo II.
   • Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física e páxina web sen venda en liña, que teñan implantadas todas as actuacións do módulo I:
    • Actuacións subvencionables:
    • Implantación de páxina web con venda en liña.
    • Sistemas dixitais de stock integrado no punto de venda.
    • Ferramentas de márketing dixital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics).
    • Loxística e-commerce, que deberá cumprir os requisitos que figuran.
    • Xestor de redes sociais, máximo 12 meses dentro do período subvencionable
   • Obradoiros artesáns e comerciantes retallistas con tenda física e páxina web con venda en liña, que teñan implantadas todas as actuacións do módulo I:
    • Actuacións subvencionables:
    • Mantemento da páxina web (máximo 12 meses). A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran.
    • Melloras dos sistemas dixitais de stock integrado no punto de venda.
    • Melloras das ferramentas de márketing dixital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics).
    • Loxística e-commerce, que deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.b).
    • Sistemas de click and collect.
    • Xestor de redes sociais, máximo 12 meses dentro do período subvencionable e cos requisitos que figuran.
    • Imaxe dixital.
    • Sistemas dixitais de control de accesos.
 • COMERCIANTES RETALLISTAS SEN TENDA FÍSICA
  • Módulo I. Comerciantes retallistas sen tenda física:
   • Actuación subvencionable: a posta en marcha da actividade comercial con venda en liña, que supón obrigatoriamente a realización do conxunto das seguintes actuacións:
   • Implantación ou actualización de páxina web con venda en liña. A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran.
   • Sistemas dixitais de stock integrado.
   • Ferramentas de márketing dixital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics).
   • Loxística e-commerce, que deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.b).
   • Xestor de redes sociais, máximo 12 meses dentro do período subvencionable e cos requisitos que figuran no punto 1.1.3.c).
   • Imaxe dixital.
  • Módulo II. Comerciantes retallistas sen tenda física, que teñan implantadas todas as actuacións do módulo I:
   • Actuacións subvencionables:
   • Mantemento da páxina web (máximo 12 meses). A páxina web deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.a).
   • Melloras dos sistemas dixitais de stock integrado.
   • Melloras das ferramentas de márketing dixital (SEO, SEM, ADS, inbound marketing, CRM, web analytics).
   • Loxística e-commerce, que deberá cumprir os requisitos que figuran no punto 1.1.3.b).
   • Xestor de redes sociais, máximo 12 meses dentro do período subvencionable e cos requisitos que figuran no punto 1.1.3.c).
   • Imaxe dixital.

CONTÍA

A porcentaxe da subvención será o 80 % dos investimentos máximos subvencionables detallados.

PRAZO

O prazo de presentación de solicitudes remata o  28 de marzo de 2023.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *