Para empresas e pemes, enumeramos a continuación unha relación de axudas, subvencións e financiamento a nivel estatal que poden ser de interese para o fomento de novas ideas e o fomento de novos proxectos empresariais.

1. Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, á edición de libros correspondentes ao ano 2024.

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 297

Data de publicación: 13/12/2023

Data límite: 01/05/2024

Organismo oficial: Consellería de Cultura e Deportes

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/13/pdfs/BOE-B-2023-37401.pdf

2. Subvencións do programa “Reto Rural Dixital” para proxectos de formación dixital, que se convocarán en 2023, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 295

Data de publicación: 12/11/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/11/pdfs/BOE-A-2023-25225.pdf

3. Subvencións da Fundación Biodiversidade, FSP, en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo Plus para favorecer a transición ecolóxica mediante accións formativas dirixidas a persoas desempregadas, traballadores e emprendedores.

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 292

Data de publicación: 07/12/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/07/pdfs/BOE-A-2023-24991.pdf

4. Entregas monetarias sen compensación ás entidades colaboradoras nas axudas á exportación e á xestión de investimentos EPE de icex España, para as actividades previstas para a realización do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2024.

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 293

Data de publicación: 8/12/2023

Data límite: 12/1/2024

Organismo oficial: Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/08/pdfs/BOE-B-2023-36889.pdf

5. Axudas para proxectos de colaboración público-privada

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 310

Data de publicación: 28/12/2023

Data límite: 20/02/2024

Organismo oficial: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-B-2023-39178.pdf

6. Axudas de actuación integral para a descarbonización da industria manufacturera no marco do PERTE para a descarbonización industrial no marco do PRTR

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 310

Data de publicación: 28/12/2023

Data límite: 17/04/2024

Organismo oficial: Ministerio de Industria e Turismo

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-B-2023-39164.pdf

7. Axudas dirixidas ao fomento da innovación aberta a través da iniciativa “Activa Startups”, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Boletín oficial do Estado

Boletín nº: 304

Data de publicación: 21/12/2023

Data límite: 21/01/2024

Organismo oficial: Ministerio de Industria e Turismo

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/21/pdfs/BOE-B-2023-38349.pdf

8. Axudas dirixidas a pequenos proxectos de investimento que xeren ou manteñan emprego, promovendo o desenvolvemento alternativo das zonas mineiras, para o ano 2023.

Boletín oficial do Estado

Boletín nº 309

Data de publicación: 27/12/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/27/pdfs/BOE-B-2023-39030.pdf

9. Axudas dirixidas a proxectos empresariais xeradores de emprego que fomenten o desenvolvemento alternativo das zonas mineiras, para o ano 2023.

Boletín oficial do Estado

Boletín nº 309

Data de publicación: 27/12/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/27/pdfs/BOE-B-2023-39029.pdf

10. As subvencións de apoio á modernización de entidades do terceiro sector, financiadas polo Fondo Europeo de Recuperación, Transformación e Resiliencia e a orde DSA/1199/2021, do 4 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a execución de proxectos de innovación en Galicia. o ámbito da prevención da institucionalización, desinstitucionalización e desenvolvemento de servizos comunitarios de apoio no ámbito da atención de longa duración, vinculados ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Boletín oficial do Estado

Boletín nº 309

Data de publicación: 27/12/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/27/pdfs/BOE-A-2023-26435.pdf

11. Plan de fomento do emprendemento para a innovación no sector portuario (Portos 4.0), nas modalidades de ideas e proxectos comerciais

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 310

Data de publicación: 28/12/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-B-2023-39158.pdf

12. Axudas para proxectos de dixitalización de “última milla” en empresas do sector turístico e estase a realizar a convocatoria para o ano 2023, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 310

Data de publicación: 28/12/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio de Industria e Turismo

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-A-2023-26601.pdf

13. Realízanse axudas para o despregamento de plataformas tecnolóxicas e solucións dixitais nos destinos da rede de destinos turísticos intelixentes e a convocatoria anticipada para 2024, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Boletín oficial do Estado

Número de boletín: 313

Data de publicación: 30/12/2023

Prazo: Indeterminado

Organismo oficial: Ministerio de Industria e Turismo

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/30/pdfs/BOE-A-2023-26792.pdf

14. Programas do plan de atención sociosanitaria para 2024

Boletín oficial do Estado

Boletín nº: 311

Data de publicación: 29/12/2023

Data límite: 31/12/2024

Organismo oficial: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/29/pdfs/BOE-A-2023-26674.pdf


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *