Axudas para reducir o consumo de materias primas virxes, xeración de residuos e mellora da súa xestión para contribuír á transición cara a unha economía circular

Fomento da economía circular no sector téxtil, moda, confección e calzado

A convocatoria preténdese apoiar proxectos que contribúan substancialmente a mellorar a sustentabilidade e a circularidade dos procesos industriais e empresariais do sector téxtil e da moda, mellorando a competitividade e a innovación do tecido industrial no marco dunha economía circular.

Inclúense nestes proxectos dirixidos aos produtos dos sectores establecidos pola convocatoria en calquera dos estados do proceso produtivo: en bruto, semielaborados, transformados, semielaborados, elaborados, semielaborados ou confeccionados; así como as súas materias primas, produtos intermedios e residuos.

A  convocatoria  busca aliñarse coa Estratexia Europea para a circularidade e a sustentabilidade dos produtos téxtiles, e coa Estratexia Española de Economía Circular para:

 • Reducir a presenza de substancias perigosas nos tecidos.
 • Evitar a liberación de microplásticos.
 • Promover a durabilidade dos tecidos.
 • Potenciar a reutilización e a reciclaxe en ciclos pechados, potenciando modelos circulares.

Así mesmo, a convocatoria inclúe a adquisición de ferramentas dixitais coa finalidade de reducir a xeración de residuos pre-consumo, desde a creación de prototipos ata o stock morto, pasando por recortes de refugallos, excedentes de produción e residuos post-consumo xerados, por exemplo, nas devolucións de roupa; promovendo tamén a fabricación personalizada e, polo tanto, mellorando a eficiencia dos procesos industriais e reducindo a pegada de carbono, auga e materiais deste sector .

A quen vai dirixido?

As entidades que poden ser beneficiarias destas axudas son as seguintes:

 • Persoas xurídicas de dereito privado con personalidade xurídica propia.
 • Entidades de economía social definidas no artigo 5 da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social. Estas entidades non poderán formar parte do sector público e deberán estar inscritas no rexistro correspondente que lles sexa de aplicación segundo a súa forma xurídica e o seu ámbito de actividade económica, sexa estatal ou autonómica.
 • Os colectivos dos anteriores sempre que estean participados por, polo menos, unha peme , start-up ou entidade de economía social.

Non poderán acollerse ás axudas as entidades sen ánimo de lucro, agás as de economía social.

Cales son os gastos subvencionables?

Son obxecto destas axudas as actuacións que, nos sectores téxtil e da moda e do vestiario e do calzado, reduzan o consumo de materias primas virxes, reduzan a xeración de residuos e/ou melloren a xestión de residuos, contribuíndo substancialmente nunha das seguintes categorías:

 • Investigación e desenvolvemento para o ecodeseño.
 • Dixitalización para innovar en procesos e organización.
 • Incremento do nivel de protección ambiental da entidade beneficiaria beneficiaria da axuda.
 • Mellora da xestión de residuos de terceiros.
Cal é o importe da axuda?
 • O importe mínimo da axuda concedida por proxecto e entidade será de 100.000 € e o máximo de 10.000.000 €.

Data límite de presentación

Aberto ata o 9 de xuño de 2024.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *