MEDIDAS DE APOIO DO IGAPE AOS EMPRENDEDORES

Considerando as necesidades máis recorrentes dos emprendedores innovadores na posta en marcha temperá e consolidación dos seus proxectos, estas axudas a startups están destinadas a cubrir os custos habituais do proceso emprendedor e que, en moitas ocasións, para a posta en marcha da nova actividade, supoñen un gran obstáculo para os emprendedores innovadores .

A quen está destinado?

Startups galegas ou cun centro de traballo en Galicia.

Que gastos son subvencionables?

  • Investimentos en inmobilizado, material ou intanxible, provedores e calquera outro gasto ou investimento ocasionado pola posta en marcha desde o 1 de xaneiro de 2024 ata a data da solicitude da axuda.
  • Os investimentos deberán manterse na empresa beneficiaria durante un período mínimo de 3 anos desde a data da resolución de concesión da axuda.

Cal é o importe da axuda?

O importe mínimo do gasto subvencionable deberá alcanzar os 10.000 €.

Concederase o 100% da axuda ata un máximo de 20.000 € para os gastos realizados (devengados e pagados) pola startup.

Data límite de presentación

Próxima apertura, do 2 de xaneiro ao 30 de setembro de 2024.

Categorías: AXUDASIGAPE

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *