A presente convocatoria ten por obxecto promover a participación de pemes da provincia de Pontevedra na actuación SHOWROOM DE VIÑOS DA DENOMINACIÓN DE ORIXE RÍAS BAIXAS EN CALIFORNIA, que terá lugar entre o 8 e o 15 de xuño de 2024. Esta actuación vai dirixida a PEMES da provincia de Pontevedra de viños con denominación de orixe Rías Baixas.
No caso de que se organice a mesma actuación en varias anualidades, unha mesma empresa poderá participar un máximo de 4 veces na mesma.

ORZAMENTO E CONTÍA DAS AXUDAS. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES.

O orzamento da convocatoria destinado ás axudas relativas á execución das pemes participantes nesta convocatoria é de 65.180 euros e comprende os conceptos que se relacionan a continuación, e que están recollidos no Anexo III “Tipoloxía de Gastos Elixibles e Xustificación” adxunto a esta convocatoria:

Custo unitario para cubrir os gastos de viaxe (transporte, aloxamento e manutención), calculado a partir dunha referencia obxectiva, de conformidade co art.53.3 letra a), inciso i) do Regulamento (UE) 2021/1060.

Custo unitario gastos de transporte: 1.201 euros, independentemente do número de cidades ás
que viaxe.

Custo unitario gastos de aloxamento e/o manutención: 343 euros /día de actividade.

Subvenciónase unha persoa por empresa. No caso de ser necesaria a presenza de dous representantes da empresa, poderá solicitarse a participación dunha segunda persoa no momento de presentar a solicitude de participación (utilizando para iso o anexo IV da convocatoria). A autorización dos gastos de viaxe do segundo participante concederase en función da dispoñibilidade orzamentaria, por rigorosa orde de inscrición. A participación e o apoio dos custos de viaxe do segundo participante da empresa, deberá contar co visto e prace por escrito da Cámara de Comercio.
O custo unitario aplicará a cada un dos participantes que acudan á actuación.
Admitiranse empresas ata esgotar o orzamento dispoñible, sendo o número estimado de empresas beneficiarias de 20.
A contía máxima da axuda por empresa beneficiaria ascende a 1.955,40 para empresas cun participante, corresponde ao 60% do cofinanciamento de FEDER do importe os gastos detallados neste apartado, sendo o 40% restante achegado pola empresa beneficiaria, quen deberá contratar e prefinanciar devanditos gastos.
No caso de empresas ás que se lles aprobe a participación dun segundo representante, a contía máxima da axuda achegada por FEDER será de 3.910,80 €.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O texto da convocatoria e os seus correspondentes Anexos están dispoñibles na Sede electrónica da Cámara (https://sede.camara.es/sede/pontevedra-vigo-vilagarcia) e na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/inicio).
Os interesados só poderán presentar a súa solicitude e documentación que se acompañe á mesma, a través do formulario habilitado para ese efecto na Sede electrónica https://sede.camara.es/sede/pontevedra-vigovilagarcia nos termos previstos na presente convocatoria.
O prazo para a presentación de solicitudes ábrese ás 09:00h do día hábil seguinte ao da publicación do
extracto desta convocatoria no Boletín Oficial de Pontevedra e finaliza o 24/04/2024 ás 14.00 Horas, ou con anterioridade a @dicha data de fin se se esgotase o crédito orzamentario establecido no apartado 6 desta convocatoria unha vez cubríronse as 21 solicitudes de axuda aprobadas pola Cámara de Comercio,
Industria, Servizos e Navegación de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa.
Só se admitirá a trámite a presentación dunha solicitude por empresa.

Categorías: AXUDAS

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *