Bonos Talento Empresa

Os Bonos de Talento da Empresa están destinados á realización de proxectos formativos de curta duración que teñan como obxectivo mellorar as capacidades das empresas e contribuír ao desenvolvemento profesional do seu persoal.