Consultoría contable – Xestión contable

Ofrecemos un servizo completo na elaboración da xestión contable e fiscal. Encargámonos de analizar como se xeran os principais fluxos económicos das empresas para racionalizar e simplificar o esforzo da área de administración, ademais de que poderás consultar os estados financeiros da túa empresa en calquera momento.

Entre os nosos servizos de asesoramento contable destacamos:

 • Realización de contabilidade
 • Planificación e implantación da contabilidade
 • Organización económico-financeira da empresa
 • Sistemas internos de contabilidade e control administrativo
 • Legalización e elaboración de libros oficiais de contabilidade
 • Formalización dos libros do imposto sobre o valor engadido (IVE).

Connosco como os seus asesores contables obterá:

 • Control total das súas operacións financeiras
 • A túa contabilidade á túa disposición en calquera momento
 • Transparencia e confianza
 • Eficiencia e garantías

Ofrecemos servizos de consultoría contable máis aló da mera contabilidade, para o que é necesaria unha gran experiencia e cualificación en materia contable, xurídica e financeira. A nosa empresa foi unha das primeiras na comarca en certificar ao noso equipo como expertos en contabilidade.

A figura acreditada do Experto en Contabilidade recoñece a formación técnica dos profesionais da contabilidade dende 2015, seguindo o exemplo doutros países europeos.

Os servizos de consultoría contable que ofrecemos ás empresas son:

 • Consolidación de estados financeiros
 • Traballos de reconstrución contable
 • Deseño e implantación de contabilidade
 • Planificación financeira
 • Asesoría contable e de xestión: análise para a integración ou consolidación de estados financeiros, implementación de novos criterios , diagnóstico e plan de empresa, análise e contabilidade de custos.
 • Diagnóstico e documentación de procesos no ámbito económico-financeiro
 • Control interno: auditoría contable, revisión de procedementos e áreas de risco, implantación de modelos de control interno
 • Asesoramento para a mellora da eficiencia
 • Memoria de Procedementos Acordados (IPA) -Xustificación de deducións e bonificacións fiscais
 • Elaboración de plans de viabilidade e reestruturación financeira: proxeccións financeiras, diagnóstico das actuacións a desenvolver
 • Regularización de saldos
 • Elaboración de estados financeiros para servir de base para a reestruturación corporativa