Dependendo das necesidades dos nosos clientes, ofrecemos servizos de asesoramento que van desde a xestión da contabilidade a partir de documentos contables e cumprimento das obrigacións legais, ata a definición de sistemas contables de xestión analítica e financeira que proporcionan aos nosos clientes información necesaria para xestionar dun xeito máis eficiente o seu negocio, analizando aspectos que moitas veces quedan agachados nun asesoramento contable básico tales como:

Como está evolucionando o prazo de pago dos clientes da empresa?
Está aumentando ou diminuíndo o risco de concentración de carteira?
Cal é a previsión de tesorería para os próximos meses?
Cal é o nivel adecuado de endebedamento para non incurrir en posicións de risco?
Como están evolucionando os custos de materiais e do persoal na produción?