Wallapop ou Vinted, entre outros, deberán comunicar estas operacións á tesourería entre os seus usuarios

A directiva europea, coñecida como DAC 7, obrigará ás plataformas dixitais a compartir determinada información sobre os seus vendedores coas autoridades fiscais dos países da Unión Europea a partir do 1 de xaneiro de 2024, sempre que teñan realizado máis de 30 operacións ou teñan obtido máis de 2.000 euros nas súas vendas.

Así, plataformas como Wallapop ou Vinted estarán obrigadas a recoller, verificar e comunicar ás autoridades fiscais información sobre determinados vendedores que utilicen os seus servizos. Esta información debe ser recollida e verificada cada ano natural (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro de cada ano) e debe ser comunicada polas plataformas como moi tarde o 31 de xaneiro do ano seguinte.

Afectará a aqueles vendedores que, utilizando servizos transaccionais en plataformas como Wallapop ou Vinted, vendesen 30 ou máis artigos, ou recibiron máis de 2.000 euros de vendas. Desde Wallapop xa aclaran que se o vendedor cumpre algún destes casos, poñerase en contacto con eles por correo electrónico e co centro de notificacións para completar os campos coa información requirida.

España aprobou a finais de 2022 a transposición desta directiva, que entrará en vigor a partir de 2024 e permitirá inspeccións de Facenda con outros países e supervisará as plataformas.

Así, a primeira declaración informativa da obriga de información recollida polos operadores da plataforma deberá presentarse a partir do 1 de xaneiro de 2024 respecto da información relativa ao ano inmediatamente anterior.

OBRIGAS DOS OPERADORES DIXITAIS

Os operadores deberán aplicar procedementos de ‘dilixencia’, con especial atención á residencia, para verificar e tratar a información dos vendedores que operan nas súas plataformas ou que prestan servizos aos usuarios con excepción das administracións e sociedades cotizadas.

As plataformas deberán identificar os propios operadores e vendedores, as actividades que realizan, o pagamento ao vendedor e a identificación das contas de recadación, así como os impostos, comisións, taxas ou outras cantidades retidas ou recaudadas.

Este aplicarase ao arrendamento e cesión temporal de bens inmobles e medios de transporte, servizos persoais e venda de bens e presentarase no mes de xaneiro seguinte á transacción.

Así mesmo, tamén estarán exentos de obrigas aqueles operadores que acrediten ter comunicado a información a través doutros operadores e plataformas que estean domiciliados en países que teñan acordos para o intercambio deste tipo de datos coa Unión Europea.

INSPECCIÓNS CONXUNTAS

No caso das inspeccións conxuntas, a porta ábrese aos controis simultáneos sobre unha mesma empresa en varios países europeos ao mesmo tempo e á actuación dos axentes españois neses países europeos e viceversa.

Cando estas inspeccións se realicen en España, todos os axentes deberán comportarse conforme á normativa española e os axentes nacionais non poderán exceder das competencias que a lexislación do seu país de orixe lles confire.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *