O Imposto sobre Sociedades é un imposto que grava os beneficios das persoas xurídicas de tal forma que non só afecta ás empresas, senón que inclúe fundacións e asociacións sen ánimo de lucro xa que tamén teñen a consideración de persoas xurídicas. Polo tanto, todas as entidades amparadas pola Lei 49/2002, así como as entidades sen ánimo de lucro teñen a obriga de presentar a declaración do imposto de sociedades non amparadas pola devandita Lei se superen os límites establecidos no imposto de sociedades. Estes límites son os seguintes:

 • Que os teus ingresos totais non superen os 75.000 euros anuais.
 • Que os ingresos correspondentes a rendas non exentas obxecto de retención non superen os 2.000 euros anuais.
 • Que todos os ingresos non exentos obtidos estean suxeitos a retención.

Polo que todas as fundacións e asociacións son obrigadas ao Imposto sobre Sociedades, pero non todas estarán obrigadas a presentar a declaración.

QUE FUNDACIÓNS E ASOCIACIÓNS ESTÁN OBRIGADAS A DECLARAR?

 1. Asociacións NON declaradas de Utilidade Pública.
 • Que os seus ingresos totais non superen os 75.000 euros anuais.
 • Que os ingresos correspondentes a rendas non exentas obxecto de retención non superen os 2.000 euros anuais.
 • Que todos os ingresos obtidos non exentos sexan obxecto de retención.

Non están obrigados a declarar.

 1. Asociacións NON declaradas de Utilidade Pública.
 • Que NON cumpra ningunha das condicións anteriores.

Declaran todos os ingresos, aínda que algúns ou todos estean exentos de tributación.

 1. Asociacións e Fundacións de Utilidade Pública.
 • Non amparado no Réxime Fiscal Especial establecido na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen ánimo de lucro e de incentivos fiscais ao mecenado.
 • Que cumpran as condicións anteriores.

Non teñen que declarar.

 1. Asociacións e Fundacións de Utilidade Pública
 • Non amparado no Réxime Fiscal Especial establecido na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen ánimo de lucro e de incentivos fiscais ao mecenado.
 • Que NON cumpra as condicións anteriores.

Declaran todos os ingresos, aínda que algúns ou todos estean exentos de tributación.

 1. Asociacións e Fundacións de Utilidade Pública
 • Abarca o Réxime Fiscal Especial establecido na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen ánimo de lucro e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Declaran todos os ingresos, aínda que algúns ou todos estean exentos de tributación.

RÉXIMES FISCAIS APLICABLES E EXENCIÓNS FISCAIS

Existen dous réximes fiscais no que respecta ao imposto de sociedades para as entidades sen ánimo de lucro:

 • Lei 49/2002, que será de aplicación a:

– Fundamentos.

– Asociacións de utilidade pública.

– Inscrita no Rexistro da AECI (Axencia Española de Cooperación Internacional)

 • Réxime de entidades parcialmente exentas, aplicable a:

– Asociacións de utilidade pública non declaradas.

– Fundacións ou Asociacións de Utilidade Pública que non cumpran os requisitos establecidos no Art. 3 da Lei 49/2002.

Por último, hai que considerar que, ao igual que outros contribuíntes do imposto de sociedades, deberán presentar a liquidación do imposto dentro dos 25 días naturais seguintes aos seis meses seguintes á finalización do período impositivo.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *