Aprobados polo Concello de Cambados os modelos de ocupación de vía pública mediante Barra/Terraza exterior de establecementos abertos ao público durante as Festas do Albariño.

AS SOLICITUDES DEBERÁN ACOMPÑARSE DA SEGUINTE DOCUMENTACIÓN E, NO SEU CASO, COA
ESIXIDA POLA LEXISLACIÓN ESPECÍFICA APLICABLE (NO APARTADO OUTROS DOCUMENTOS QUE SE
XUNTAN):

a) Copia do fítulo habilitante para o exercicio da actividade principal ou indicación para a súa comprobación por parte da Administración.
b) Plano de localización do establecemento aberto ao público en que se vai instalar a terraza / barra e descrición das características desta.
c) Seguro de responsabilidade civil previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia par o establecemento en que estea incluída a terraza/barra, con cobertura da actividade que se desenvolva no exterior do local.
d) Xustificante de ter aboado as taxas municipais por ocupación do dominio público.

O prazo de presentación de solicitudes ábrese o 05 de xullo e remata o vindeiro 22 de xullo.

As solicitudes poderán presentarse presencialmente no Rexistro do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas ou electrónicamente a través da sede do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal).

Categorías: HOSTELERIA

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *