Se non tes unha conta nun banco e, por primeira vez, necesitas abrir unha, podes estar interesado na conta de pago básica, un tipo de produto que presta servizos básicos por unha comisión de tres euros ao mes, e totalmente gratuíta para os demandantes que se atopen en situación de vulnerabilidade.

A conta de pago básica funciona como calquera outra conta, aínda que pode ter algunhas características únicas. Se por algún motivo che resulta difícil acceder a unha conta común, este produto será de especial interese para ti, xa que as entidades de crédito están obrigadas a ofrecelo sen condicionar a súa apertura á contratación doutros servizos. 

Qué é a conta de pago básica?

As contas de pago básicas son un tipo de contas que responden á necesidade de promover a inclusión financeira na Unión Europea, facilitando o acceso dos consumidores aos servizos bancarios básicos.

Os bancos non só están obrigados a ofrecer este tipo de contas sen condicionar o seu contrato á subscrición doutros servizos, senón tamén a dalos a coñecer e informar sobre as súas características.

Pero cales son esas características? Entre outras cousas, debes saber cales son as contas:

denominados en euros

aberto nunha entidade de crédito

Permítenche ofrecer polo menos os servizos de:

 • apertura, uso e peche de conta
 • depósito de fondos
 • retirada de efectivo
 • operacións de pago na UE : domiciliacións domiciliadas, operacións de pago mediante tarxeta de débito ou prepago, incluídos os pagos e transferencias en liña, incluídos os pedidos permanentes.

Quen pode solicitalo?

Todas as entidades de crédito que ofrezan contas de pagamento estarán obrigadas a ofrecer contas de pagamento básicas a aqueles potenciais clientes que: 

 • Residen legalmente na Unión Europea, aínda que non teñan un enderezo fixo.
 • Son solicitantes de asilo .
 • Non teñen permiso de residencia pero a súa expulsión é imposible.

 Hai algún motivo polo que se lle poida denegar a contratación deste tipo de contas?

 • Que xa tes unha conta corrente en España.
 • Que a apertura da conta é contraria aos intereses da seguridade nacional ou da orde pública.
 • Que non facilita a información solicitada pola entidade para cumprir coas súas obrigas en materia de branqueo de capitais ou financiamento do terrorismo.

Comisións

A comisión máxima, única e conxunta que a entidade poderá cobrar ao cliente titular dunha conta básica de pagamento será de 3 euros mensuais , cantidade que o Banco de España poderá actualizar cada dous anos.

Este  importe máximo de 3 euros mensuais cubrirá:

 • Uso ilimitado de determinados servizos: apertura, uso e peche de conta, depósito de fondos en efectivo en euros, retiradas de efectivo en euros en caixeiros automáticos e operacións de pago con tarxeta de débito ou prepago.
 • Un número de 120 operacións anuais de pagamento en euros dentro da UE (domicilios e transferencias en oficinas e a través de servizos en liña).

No caso de que o cliente realice un número maior destas operacións , a entidade non poderá cobrar anualmente unha comisión ou gasto superior á media de comisións ou gastos que corresponda para cada tipo de operación, que se informa trimestralmente ao Banco de España, e pódese consultar nesta ligazón.

Ten en conta que a túa entidade bancaria pode cobrarche, neste tipo de contas, as comisións ou gastos que deba pagar a outra entidade como consecuencia da retirada de efectivo do caixeiro doutro.

Gratuita

Hai determinados colectivos que, pola súa situación de vulnerabilidade, teñen máis dificultades para acceder ás contas básicas de pagamento. Para eles, son gratuítos.

Para que a conta de pagamento básica sexa gratuíta, todos os titulares deberán cumprir dúas condicións:

 • Que os ingresos anuais da súa unidade familiar non superen os límites establecidos no real decreto que regula esta cuestión. Estes límites fíxanse segundo o indicador de ingresos públicos de efectos múltiples (IPREM) de doce pagas que se publica anualmente na Lei de orzamentos do Estado, e son máis ou menos esixentes segundo os membros da unidade familiar.
 • Que non ten ningún dereito sobre propiedades que non sexan a súa residencia habitual, nin sobre sociedades mercantís.

Para demostrar estas condicións, debes presentar diferentes documentos ao teu banco:

 • Acreditar o número de membros da unidade familiar, o libro de familia ou documento de empadroamento como parella de feito.
 • Para acreditar os teus ingresos tes varias opcións: certificados fiscais ou administrativos relacionados cos teus ingresos, a última nómina recibida…

Se non dispón desta documentación, deberá presentar un informe , emitido polos servizos sociais municipais, no que se indique a composición da súa unidade familiar ou se explique por que se pode beneficiar desta medida.

Ademais, a súa entidade bancaria poderá solicitarlle autorización para obter por vía electrónica, das Administracións competentes, a información que acredite que reúne os requisitos mencionados anteriormente, sen cobrarlle por iso.

Aínda que xa teñas aberta unha conta de pagamento básica pola que pagas comisións, se cambia a túa situación, podes solicitala de xeito gratuíto se cumpre cos requisitos antes mencionados. Se se concede, a túa conta estará libre desde o momento en que a solicitaches.

A túa entidade bancaria dispón dun prazo máximo de 30 días a partir do momento en que achegas a documentación para aceptar ou rexeitar a túa solicitude, decisión que deberás comunicar por escrito e de xeito gratuíto. Se non responden nese prazo, a súa solicitude considérase aceptada. Ademais, se non estás de acordo coa súa decisión, podes reclamar .

Por último, ten en conta que o cumprimento destes requisitos dá dereito a ter a súa conta básica de pagamento libre durante dous anos , período que se prorrogará por períodos iguais mentres continúe na mesma situación.

Categorías: LEXISLACIÓN

0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *